Gmina Kościerzyna


Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
e-PUAP
Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook


Gminna Karta Dużej RodzinyModernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Skorzewie

Polityka Prywatności
 
Urząd Gminy Kościerzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna
Telefon: 58 686 59 80
Fax: 58 686 59 83
e-mail: ug@koscierzyna.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek: 7.30 – 15.30
wtorek: 7.30 – 15.30
środa: 7.30 – 17.00
czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.00


RSS
Dziś jest:
wersja tekstowa

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna 2019 w Powiecie Kościerskim

W 2019 roku nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Kościerskim oferują punkty:

1. Punkt radców prawnych i adwokatów
ul. Krasickiego 4 w Kościerzynie - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

punkt działa w dniach:
- poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz.11.30 - 15.30,
- w środę w godz. od 7.30 do 11.30.
lokal jest dogodny dla osób na wózkach inwalidzkich

INFORMACJE i ZAPISY:
- za pośrednictwem aplikacji dostępnej przez stronę internetową: https://powiatkoscierski.npp-24.pl
- telefonicznie w poniedziałek, wtorek. czwartek w godz. 7.30 -15.30, środa 7.30-16.30, piątek 7.30-14.30
pod nr 58 680-18-47 lub 58 680-18-63
- mailowo na adres pomocprawna@powiatkoscierski.pl

2. Punkt Stowarzyszenia Kaszubski Instytut Rozwoju
ul. Krasickiego 4 w Kościerzynie - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

punkt działa w dniach:
- poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 7.30 - 11.30
- w środę w godz. 12.30 - 16.30
lokal jest dogodny dla osób na wózkach inwalidzkich

INFORMACJE i ZAPISY:
- za pośrednictwem aplikacji dostępnej przez stronę internetową: https://powiatkoscierski.npp-24.pl
- telefonicznie w poniedziałek, wtorek. czwartek w godz. 7.30 -15.30, środa 7.30-16.30, piątek 7.30-14.30
pod nr 58 680-18-47 lub 58 680-18-63
- mailowo na adres pomocprawna@powiatkoscierski.pl


3. Punkt Stowarzyszenia Zaborskie Towarzystwo Naukowe
ul. Świętojańska 5, w Kościerzynie -  dawny Budynek po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

punkt działa w dniach:
- poniedziałek, środa, czwartek w  godz. 7.30 - 11.30
- wtorek i piątek w godz. 12.30 - 16.30
lokal jest dogodny dla osób na wózkach inwalidzkich

INFORMACJE i ZAPISY:
- za pośrednictwem aplikacji dostępnej przez stronę internetową: https://powiatkoscierski.npp-24.pl
- telefonicznie w poniedziałek, wtorek. czwartek w godz. 7.30 -15.30, środa 7.30-16.30, piątek 7.30-14.30 pod nr 58 680-18-47 lub 58 680-18-63
- mailowo na adres pomocprawna@powiatkoscierski.pl

Od stycznia 2019 roku nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub
  3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym lub
  4. nieodpłatną mediację lub
  5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Osoby uprawnione do korzystania z punktu:
zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001255/U/D20151255Lj.pdf
Od stycznia 2019 roku nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
 
Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, osoba uprawniona będzie musiała złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie będzie się składać osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.
do druku