Dziś jest:
wersja tekstowa

Gminy partnerskie

Gmina Kościerzyna prowadzi partnerskie kontakty z Gminą Cölbe w Niemczech i Gminą Pniewy w Wielkopolsce.

Współpraca ma służyć wzajemnemu poznaniu się i nawiązywaniu przyjaźni oraz stwarzaniu warunków do kontaktów zawodowych i osobistych przedstawicieli poszczególnych grup społecznych.

Współpraca jest dobrowolna, a stopień intensywności kontaktów partnerskich jest uzależniony od zaangażowania się instytucji, zorganizowanych grup społecznych i osób prywatnych z obu stron.


Szczeółowe informacje o partnerskiej współpracy znaleźć można na stronach poświęconych gminom Cölbe i Pniewy:
do druku