Dziś jest:
wersja tekstowa

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne




Portal Mapowy dla Gminy Kościerzyna - kliknij

System zawiera wiele warstw podkładowych oraz studium i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Po kliknięciu w studium/mpzp wyświetla się okno z nazwą studium/mpzp oraz link do uchwały oraz legendy.





System Informacji Przestrzennej - kliknij