Dziś jest:
wersja tekstowa

Korzyści z przedsięwzięć na rzecz ograniczenia niskiej emisji

 • ekonomiczne – zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków, zmniejszenie kosztów ogrzewania poprzez ograniczenie zużycia energii,
 • wzrost wartości rynkowej nieruchomości;
 • poprawa wyglądu budynku – odświeżona, estetyczne elewacja,
 • zdrowotne – zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego, mniejsza zachorowalność, niższe koszty leczeń,
 • ekologiczne
  • spowolnienie eksploatacji nieodnawialnych źródeł energii
  • zmniejszenie emisji zanieczyszczeń,
  • spowolnienie zmian klimatu,
 • gospodarcze – zmniejszenie energochłonności, poprawa bezpieczeństwa energetycznego
 • zwiększenie atrakcyjności turystycznej danego regionu
 • zachowanie bioróżnorodności środowiskowej
 • czystsze powietrze
 • zdrowsza żywność
 • poprawa zdrowotności roślin w tym drzew
 
do druku