Dziś jest:
wersja tekstowa

Odpowiedzialność za palenie odpadów


Palenie „śmieci” jest bardzo szkodliwe dla środowiska, gdyż wydzielają się szkodliwe substancje np. tlenek i dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, metale ciężkie, kadm, chlorowodór i cyjanowodór, PCB, pyły które mogą wywołać choroby nowotworowe. Niektóre osoby /szczególnie alergicy/ mogą bezpośrednio odczuwać szkodliwość wdychanego zanieczyszczonego powietrza. Należy zrozumieć też, że szczególnie podatne na choroby są zwłaszcza dzieci. Palenie śmieci ma również negatywny wpływ na stan przewodów kominowych, powodując odkładanie się tzw. „mokrej sadzy” w kominach. To z kolei może być powodem zapalenia się instalacji kominowej i pożaru Twojego domu oraz zatrucia tlenkiem węgla.
 
Zgodnie obowiązującymi przepisami zakazane jest palenie odpadów zarówno komunalnych jak też przemysłowych poza instalacjami do tego przeznaczonymi. Tak więc nie wolno palić odpadów w piecu domowym jak też w ognisku, gdyż temperatura spalania jest zbyt niska aby skutecznie zredukować szkodliwe związki. Dopuszczalne jest palenie odpadów papierowych, tektur, kartonów pod warunkiem, że nie są pokryta farbami lub lakierami.

Zwracamy uwagę, że poza wszystkimi odpadami zakazane jest również palenie odpadów wykonanych z przetworzonego drewna /płyty wiórowe, paździerzowe, klejonki itp./,  jak też drewna pokrytego farbami olejowymi lub lakierami. Szczególnie szkodliwe jest palenie opon.