Gmina Kościerzyna


Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
e-PUAP
Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook
Gminna Karta Dużej RodzinyModernizacja Stacji Uzdatniania Wody w SkorzewiePolityka Prywatności
 
Urząd Gminy Kościerzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna
Telefon: 58 686 59 80
Fax: 58 686 59 83
e-mail: ug@koscierzyna.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek: 7.30 – 15.30
wtorek: 7.30 – 15.30
środa: 7.30 – 17.00
czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.00


RSS
Dziś jest:
wersja tekstowa

Odpady komunalne

Od 1 lipca 2017 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 poz. 19) weszły w życie nowe zasady segregacji odpadów komunalnych, które obowiązują na terenie całego kraju. Rozporządzenie wprowadza jednakowy model selektywnego zbierania odpadów na terenie wszystkich gmin.

Na terenie gmin Związku zasady powyższe obowiązywać będą od dnia 01.10.2018 roku. Wymiana pojemników we właściwych kolorach nastąpi najpóźniej do 30.06.2022 r.

W każdej gminie obowiązywać będą takie same zasady segregacji odpadów komunalnych. Odpady będziemy segregować do pojemników lub worków o ustalonych z góry kolorach. Taka unifikacja ma w założeniu ułatwić mieszkańcom prawidłowe prowadzenie segregacji odpadów, co przełoży się na realizację unijnych celów w gospodarce odpadami, wyznaczonych na rok 2020. Jednym z celów, stanowiącym poważne wyzwanie, jest uzyskanie do 2020 roku 50% poziomu odzysku i recyklingu odpadów takich jak: papier, tworzywa sztuczne, metal i szkło. Poziom ten obowiązuje każdą gminę w Polsce, dlatego w interesie nas wszystkich jest to, aby wysegregować jak najwięcej odpadów nadających się do recyklingu i poddać je przetworzeniu. Jeśli nie osiągniemy odpowiednich poziomów recyklingu będą nam grozić wysokie kary, co może skutkować podwyższeniem wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Aby przybliżyć zainteresowanym nowe zasady gospodarowania odpadami obowiązujące od 01.10.2018 r. pragniemy zaprosić wszystkich mieszkańców na spotkania informacyjno-edukacyjne oraz plenerowe, które odbędą się w każdej gminie. Terminy wydarzeń zamieszczone są w zakładce WYDARZENIA oraz na stronach internetowych gmin członkowskich. Na spotkaniach zostaną omówione najważniejsze kwestie dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Odpowiemy także na nurtujące pytania. Na imprezach plenerowych pokażemy poprzez zabawę i pogadanki w jaki sposób możemy wszyscy zaangażować się w ochronę środowiska. Przewidujemy organizację licznych konkursów z nagrodami. Zorganizujemy także spotkania w szkołach podstawowych, na których będziemy uczyć dzieci jak być bardziej ekologicznym. Pamiętajmy - odpady to nie bezużyteczne śmieci, lecz cenne surowce. Jeśli wszyscy zadbamy o ich prawidłową segregację - ochronimy środowisko, zadbamy o nasze zdrowie i będziemy mieli wpływ na wysokość opłaty.