Gmina Kościerzyna


Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
e-PUAP
Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook
Gminna Karta Dużej RodzinyModernizacja Stacji Uzdatniania Wody w SkorzewiePolityka Prywatności
 
Urząd Gminy Kościerzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna
Telefon: 58 686 59 80
Fax: 58 686 59 83
e-mail: ug@koscierzyna.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek: 7.30 – 15.30
wtorek: 7.30 – 15.30
środa: 7.30 – 17.00
czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.00


RSS
Dziś jest:
wersja tekstowa

Wybory sołeckie 2019

Wójt Gminy Kościerzyna zarządził wybory Sołtysów i członków Rad Sołeckich na terenie Gminy Kościerzyna. Wybory odbędą się 17 marca 2019 r. w godzinach od 9.00 do 15.00.

Wybory przeprowadzone zostaną w Sołectwach: Czarlina, Częstkowo, Dębogóry, Dobrogoszcz, Gostomie, Grzybowo, Juszki, Kaliska, Kłobuczyno, Korne, Kościerska Huta, Kościerzyna Wybudowanie, Loryniec, Łubiana, Małe Stawiska, Mały Klincz, Mały Podleś, Niedamowo, Nowa Kiszewa, Nowa Wieś, Nowy Klincz, Nowy Podleś, Puc, Rotembark, Sarnowy, Skorzewo, Stawiska, Sycowa Huta, Szarlota, Szenajda, Wąglikowice, Wdzydze, Wielki Klincz, Wielki Podleś, Wieprznica, Zielenin.
 
Kalendarz wyborczy wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich
 
Data Rodzaj czynności
Do 1 lutego 2019 r. Podanie do wiadomości wyborców terminów i miejsc wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej oraz godzin funkcjonowania lokali wyborczych
Do 23 lutego 2019 r.
Powołanie przez Wójta Gminy Kościerzyna:
  1. Gminnej Komisji Wyborczej ds. wyboru Sołtysów i członków Rad Sołeckich
  2. Sołeckich Komisji Wyborczych
Od 25 lutego do 1 marca 2019 r.
Zgłaszanie do Gminnej Komisji Wyborczej kandydatów na Sołtysów i członków Rad Sołeckich
UWAGA:
  • Zgłoszenie następuje wyłącznie na druku urzędowym.
  • Zgłoszenie musi zawierać: pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.
  • W przypadku zgłoszenia kandydatury na Sołtysa zgłoszenie musi zawierać podpisy co najmniej 10 osób posiadających czynne prawo wyborcze.
  • W przypadku zgłoszenia kandydatury na członków Rady Sołeckiej zgłoszenie musi zawierać podpisy co najmniej 5 osób posiadających czynne prawo wyborcze.
Do 8 marca 2019 r. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów na Sołtysa
i członków Rady Sołeckiej
Od 5 do 15 marca 2019 r. Wyłożenie w Urzędzie Gminy Kościerzyna spisu wyborców uprawnionych do głosowania
17 marca 2019 r. Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w Sołectwach:
Czarlina, Częstkowo, Dębogóry, Dobrogoszcz, Gostomie, Grzybowo, Juszki, Kaliska, Kłobuczyno, Korne, Kościerska Huta, Kościerzyna Wybudowanie, Loryniec, Łubiana, Małe Stawiska, Mały Klincz, Mały Podleś, Niedamowo, Nowa Kiszewa, Nowa Wieś, Nowy Klincz, Nowy Podleś, Puc, Rotembark, Sarnowy, Skorzewo, Stawiska, Sycowa Huta, Szarlota, Szenajda, Wąglikowice, Wdzydze, Wielki Klincz, Wielki Podleś, Wieprznica, Zielenin
Do 14 kwietnia 2019 r. Ogłoszenie wyników wyborów
 

Informujemy, że do dnia 14.02.2019 r. można zgłaszać się do pracy w sołeckich komisjach wyborczych. Do zadań sołeckich komisji wyborczych należy: przeprowadzenie głosowania w dniu 17.03.2019 r. w godz. 9.00-15.00, czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania, ustalenie wyników głosowania i podanie ich do publicznej wiadomości, przesłanie wyników głosowania do właściwej gminnej komisji wyborczej. W skład sołeckich komisji wyborczych wchodzą 3 osoby, w tym z urzędu, jako członek, osoba wskazana przez wójta spośród pracowników samorządowych gminy. Członkom komisji wyborczych przysługują diety w wysokości ustalonej przez Wójta Gminy. Osoby wchodzące w skład komisji wyborczych korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych i ponoszą odpowiedzialność jak funkcjonariusze publiczni. Zgłoszenie na odpowiednim formularzu należy złożyć do urzędu gminy Kościerzyna (Biuro Obsługi Mieszkańca), ul. Strzelecka 9,  w terminie do dnia 14.02.2019 r. Członkiem sołeckiej komisji wyborczej może być osoba wpisana do rejestru wyborców Gminy Kościerzyna – posiadająca prawo wybierania i stale zamieszkująca na terenie Gminy Kościerzyna.

zarządzenie Wójta Gminy Kościerzyna ws. wyborów.pdf
informacja-o-zgłoszeniach-do-komisji-sołeckiej.pdf
formularz zgłoszenia do komisji sołeckiej PDF
formularz zgłoszenia do komisji sołeckiej WORD

formularz zgłoszenia kandydata na sołtysa i do rady sołeckiej PDF
formularz zgłoszenia kandydata na sołtysa i do rady sołeckiej WORD

klauzula informacyjna - wybory sołtysow.pdf
informacja o losowaniu do komisji sołeckich.pdf
zarządzenie Wójta Gminy Kościerzyna ws. powołania komisji wyborczych gminnej i sołeckich.pdf
komunikat Gminnej Komisji Wyborczej o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na sołtysów i członków rad sołeckich.pdf

 
do druku