Gmina Kościerzyna


Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
e-PUAP
Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook


Gminna Karta Dużej RodzinyModernizacja Stacji Uzdatniania Wody w SkorzewiePolityka Prywatności
 
Urząd Gminy Kościerzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna
Telefon: 58 686 59 80
Fax: 58 686 59 83
e-mail: ug@koscierzyna.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek: 7.30 – 15.30
wtorek: 7.30 – 15.30
środa: 7.30 – 17.00
czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.00


RSS
Dziś jest:
wersja tekstowa

Złóż wniosek o Stypendium Edukacyjne Gminy Kościerzyna!

Zachęcamy uczniów i studentów do składania wniosków o Stypendium Edukacyjne Gminy Kościerzyna. Jest to specjalne wyróżnienie dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (ostatni raz), dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościerzyna oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz studentów mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Gminy Kościerzyna.

Prawo do ubiegania się o stypendium Edukacyjne Gminy Kościerzyna przysługuje za osiągnięcia w nauce:
a) Studentom studiów stacjonarnych szkół wyższych zlokalizowanych w obrębie RP do ukończenia 26 roku życia,
b) Absolwentom szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych dziennych pod warunkiem podjęcia studiów stacjonarnych,
c) Uczniom szkół podstawowych klas V-VIII, gimnazjów (do czasu ich wygaśnięcia) i szkół ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych dziennych.

Stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce może otrzymać uczeń, który uzyskał co najmniej:
a) w przypadku uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych średnią 5,20 z ocen uzyskanych na koniec roku szkolnego,
b) w przypadku uczniów i absolwentów gimnazjów średnią 5,30 z ocen uzyskanych na koniec roku szkolnego,
c) w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych średnią 5,50 z ocen uzyskanych na koniec roku szkolnego,
d) w przypadku uczniów klas VII i absolwentów szkół podstawowych średnią 5,30 z ocen uzyskanych na koniec roku szkolnego,
a ponadto spełnia dodatkowo minimum jedno z poniższych kryteriów :
- Jest laureatem bądź finalistą olimpiad i konkursów przedmiotowych w tym międzynarodowych, ogólnopolskich, oraz szczebla wojewódzkiego,
- Legitymuje się osiągnięciami z wybranej dziedziny i ujawnia szczególne uzdolnienia,
- Aktywnie działa społecznie na rzecz lokalnego środowiska .

O Stypendium Edukacyjne Gminy Kościerzyna może ubiegać się student studiów stacjonarnych, który uzyskał średnią co najmniej 4,50 z ocen uzyskanych na koniec danego roku akademickiego za egzaminy i zaliczenia z przedmiotów niekończących się egzaminem oraz spełnia dodatkowo minimum jedno z poniższych kryteriów:
a) Studiuje równolegle na kilku kierunkach lub realizuje indywidualny program studiów,
b) Posiada osiągnięcia naukowe,
c) Prowadzi działalność na rzecz środowiska lokalnego,
d) Uczestniczy w pracach naukowo badawczych,
e) Posiada inne wybitne osiągnięcia i sukcesy.

Stypendium przyznaje się wyłącznie uczniom i studentom szkół publicznych, z wyjątkiem szkół artystycznych i sportowych.

Terminy składania wniosków o Stypednium Edukacyjne:
- uczniowie szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych – do końca września 2019r.
- studenci studiów stacjonarnych – do końca października 2019r.
 
Wsnioki o stypendia należy składać w Zakładzie Oświaty Gminy Kościerzyna, ul. Strzelecka 9 w Kościerzynie (budynek C).


Wzór wniosku o Stypendium Edukacyjne znaleźć można w załączniku do uchwały Rady Gminy Kościerzyna: wniosek-o-stypendium-edukacyjne.pdf
 
do druku