Aktualności

Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kłobuczynie

Trwa modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kłobuczynie. Koszt przebudowy to 1 713 480,16 zł, roboty powinny być zakończone do końca maja 2022 r.

Prace polegają na wymianie pomp pierwszego stopnia i wymianie obudów studni z kręgów na studnie naziemne, ponadto rozbudowany zostanie budynek stacji. Dodatkowo zdemontowane zostaną stare układy uzdatniania wody, a w ich miejsce zamontowane nowe wraz z pompownią drugiego stopnia.

Zaznaczmy, że w 2021 roku przy SUW w Kłobuczynie zbudowana została instalacja fotowoltaiczna dla zabezpieczenia poboru prądu przez to ujęcie. Celem tej inwestycji było obniżenie kosztów działania, lub choćby zachowanie ich na tym samym poziomie.

Aktualności

Wykazanie do dzierżawy

Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2021 r. poz. 1899) wykazuje do dzierżawy

Więcej

W Gminie Kościerzyna odbyły się Dni Seniora

Prawie 1000 seniorów wzięło udział w uroczystościach, które odbyły się w Gminie Kościerzyna. W tym roku w nowej formule, przy współpracy gminnych szkół podstawowych, zorganizowano 9 spotkań, na które zaproszono osoby 60+ ze wszystkich miejscowości naszej gminy.

Więcej

Trwają przygotowania do budowy mieszkań w Małym Klinczu

3 października 2022 roku w Kolbudach kolejny raz spotkali się przedstawiciele Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz 19 pomorskich samorządów wchodzących w skład Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN-Pomorze sp. z o.o. W posiedzeniu uczestniczył również Wójt Gminy Kościerzyna Grzegorz Piechowski.

Więcej