Aktualności

Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kłobuczynie

Trwa modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kłobuczynie. Koszt przebudowy to 1 713 480,16 zł, roboty powinny być zakończone do końca maja 2022 r.

Prace polegają na wymianie pomp pierwszego stopnia i wymianie obudów studni z kręgów na studnie naziemne, ponadto rozbudowany zostanie budynek stacji. Dodatkowo zdemontowane zostaną stare układy uzdatniania wody, a w ich miejsce zamontowane nowe wraz z pompownią drugiego stopnia.

Zaznaczmy, że w 2021 roku przy SUW w Kłobuczynie zbudowana została instalacja fotowoltaiczna dla zabezpieczenia poboru prądu przez to ujęcie. Celem tej inwestycji było obniżenie kosztów działania, lub choćby zachowanie ich na tym samym poziomie.

Aktualności

Wójt otrzymał wotum zaufania i absolutorium

7 czerwca odbyła się absolutoryjna sesja Rady Gminy Kościerzyna, podczas której radni pozytywnie ocenili działalność wójta w 2022 roku, udzielając Grzegorzowi Piechowskiemu wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

Więcej

Rotembark ma nowego sołtysa

Środowa sesja absolutoryjna Rady Gminy Kościerzyna rozpoczęła się od powitania nowej sołtys sołectwa Rotembark. Środowa sesja absolutoryjna Rady Gminy Kościerzyna rozpoczęła się od powitania nowej sołtys sołectwa Rotembark. Funkcję tę objęła Pani Ludwika Szwichtenberg.

Więcej

Pożyczka inwestycyjna dla mikro i małych przedsiębiorstw

Informujemy przedsiębiorców o możliwości uzyskania pożyczki na inwestycje realizowane na terenie województwa pomorskiego, które będą związane z: poprawą potencjału konkurencyjnego; poprawą zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi; zwiększeniem produktywności; koniecznością dostosowania prowadzonej działalności do ograniczeń w utrzymywaniu kontaktów bezpośrednich.

Więcej