Aktualności

Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kłobuczynie

Trwa modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kłobuczynie. Koszt przebudowy to 1 713 480,16 zł, roboty powinny być zakończone do końca maja 2022 r.

Prace polegają na wymianie pomp pierwszego stopnia i wymianie obudów studni z kręgów na studnie naziemne, ponadto rozbudowany zostanie budynek stacji. Dodatkowo zdemontowane zostaną stare układy uzdatniania wody, a w ich miejsce zamontowane nowe wraz z pompownią drugiego stopnia.

Zaznaczmy, że w 2021 roku przy SUW w Kłobuczynie zbudowana została instalacja fotowoltaiczna dla zabezpieczenia poboru prądu przez to ujęcie. Celem tej inwestycji było obniżenie kosztów działania, lub choćby zachowanie ich na tym samym poziomie.

Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Uwaga Rolnicy, Wójt Gminy Kościerzyna informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami, współposiadaczami lub dzierżawcami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Kościerzyna, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Więcej

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Sezon jesienno-zimowy to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Więcej