Aktualności

Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kłobuczynie

Trwa modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kłobuczynie. Koszt przebudowy to 1 713 480,16 zł, roboty powinny być zakończone do końca maja 2022 r.

Prace polegają na wymianie pomp pierwszego stopnia i wymianie obudów studni z kręgów na studnie naziemne, ponadto rozbudowany zostanie budynek stacji. Dodatkowo zdemontowane zostaną stare układy uzdatniania wody, a w ich miejsce zamontowane nowe wraz z pompownią drugiego stopnia.

Zaznaczmy, że w 2021 roku przy SUW w Kłobuczynie zbudowana została instalacja fotowoltaiczna dla zabezpieczenia poboru prądu przez to ujęcie. Celem tej inwestycji było obniżenie kosztów działania, lub choćby zachowanie ich na tym samym poziomie.

Aktualności

Ruszyły zapisy na BEZPŁATNY kurs haftu kaszubskiego!

Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub” realizuje projekt pn. „Teodora Gulgowska- postać, która rozwinęła kulturę kaszubską i aktywizowała zawodowo kobiety z obszarów wiejskich”. Na realizację projektu otrzymaliśmy darowiznę z Fundacji Totalizatora Sportowego w programie „Z kobietami-patriotkami”.

Więcej

Przedszkolaki w roli gminnych radnych

Urząd Gminy Kościerzyna odwiedzili dzisiaj przemili goście z Przedszkola nr 7 w Kościerzynie. Na chwilę dzieci zajęły miejsca gminnych radnych, a nad porządkiem obrad czuwali nowi przewodniczący. Obrady były wesołe, merytoryczne i zaowocowały nowymi pomysłami!

Więcej