Aktualności

14 października – święto wszystkich pracowników oświaty

Jak co roku w dniu 14 października przypada święto wszystkich pracowników oświaty, czyli Dzień Edukacji Narodowej. W tym roku uroczystości gminne odbyły się 12 października br. na sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kościerzynie.

Nagrody Wójta Gminy Kościerzyna za osiągnięcia w pracy zawodowej oraz dydaktyczno-wychowawczej  otrzymało 9 dyrektorów placówek Gminy Kościerzyna oraz 18 nauczycieli. Listy gratulacyjne i kwiaty wręczał Grzegorz Piechowski – Wójt Gminy Kościerzyna oraz Danuta Szczepańska – Przewodnicząca Komisji Oświaty,

Szkoła Podstawowa w Kornem:

 • Beata Murglin – dyrektor
 • Marta Gaładyk
 • Aleksander Bronk

Szkoła Podstawowa w Kaliskach:

 • Tomasz Dargacz – dyrektor
 • Kamila Nagórska
 • Mariola Zaborowska

Szkoła Podstawowa w Niedamowie:

 • Beata Grau – dyrektor
 • Alicja Czylkowska
 • Hanna  Kreft

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Nowym Klinczu:

 • Arkadiusz Markiewicz – dyrektor
 • Jolanta Chwiałkowska
 • Tatiana Gusarska

Zespół Kształcenia w Łubianie:

 • Mirosław Pepliński – dyrektor
 • Jarosława Reclaff-Ptaszyńska
 • Anna Cupa

Szkoła Podstawowa w Wielkim Podlesiu:

 • Barbara Czarnota – dyrektor
 • Alicja Bednarek
 • Adela Włoczanko

Zespół Kształcenia w Wielkim Klinczu:

 • Iwona Kuśmierczuk – dyrektor
 • Aleksandra Wardyn
 • Barbara Wendt

Zespół Szkół w Wąglikowicach:

 • Sławomir Grzyb – dyrektor
 • Bernadeta Basendowska
 • Lucyna Czaja

Zespół Szkół w Skorzewie:

 • Maria Czekaj – dyrektor
 • Małgorzata Mielewczyk
 • Ewelina Brzezińska

Na ręce dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościerzyna, Wójt Gminy Grzegorz Piechowski przekazał życzenia dla wszystkich pozostałych pracowników.

Aktualności

Jubileusz 50 lat małżeństwa

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Przyznaje go Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 7 grudnia w imieniu Prezydenta RP Wójt Grzegorz Piechowski wręczył medale parom zamieszkującym Gminę Kościerzyna.

Więcej

Mikołajki w szkole w Niedamowie

6 grudnia cała społeczność szkoły w Niedamowie przyszła ubrana na czerwono. W radosnych nastrojach i z uśmiechem na twarzy uczniowie i nauczyciele przywitali dobrego ducha szkoły – Panią Sołtys Niedamowa. Każde grzeczne dziecko otrzymało słodki upominek od Pani Danuty Szczepańskiej. 

Więcej