Aktualności

14 października – święto wszystkich pracowników oświaty

Jak co roku w dniu 14 października przypada święto wszystkich pracowników oświaty, czyli Dzień Edukacji Narodowej. W tym roku uroczystości gminne odbyły się 12 października br. na sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kościerzynie.

Nagrody Wójta Gminy Kościerzyna za osiągnięcia w pracy zawodowej oraz dydaktyczno-wychowawczej  otrzymało 9 dyrektorów placówek Gminy Kościerzyna oraz 18 nauczycieli. Listy gratulacyjne i kwiaty wręczał Grzegorz Piechowski – Wójt Gminy Kościerzyna oraz Danuta Szczepańska – Przewodnicząca Komisji Oświaty,

Szkoła Podstawowa w Kornem:

 • Beata Murglin – dyrektor
 • Marta Gaładyk
 • Aleksander Bronk

Szkoła Podstawowa w Kaliskach:

 • Tomasz Dargacz – dyrektor
 • Kamila Nagórska
 • Mariola Zaborowska

Szkoła Podstawowa w Niedamowie:

 • Beata Grau – dyrektor
 • Alicja Czylkowska
 • Hanna  Kreft

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Nowym Klinczu:

 • Arkadiusz Markiewicz – dyrektor
 • Jolanta Chwiałkowska
 • Tatiana Gusarska

Zespół Kształcenia w Łubianie:

 • Mirosław Pepliński – dyrektor
 • Jarosława Reclaff-Ptaszyńska
 • Anna Cupa

Szkoła Podstawowa w Wielkim Podlesiu:

 • Barbara Czarnota – dyrektor
 • Alicja Bednarek
 • Adela Włoczanko

Zespół Kształcenia w Wielkim Klinczu:

 • Iwona Kuśmierczuk – dyrektor
 • Aleksandra Wardyn
 • Barbara Wendt

Zespół Szkół w Wąglikowicach:

 • Sławomir Grzyb – dyrektor
 • Bernadeta Basendowska
 • Lucyna Czaja

Zespół Szkół w Skorzewie:

 • Maria Czekaj – dyrektor
 • Małgorzata Mielewczyk
 • Ewelina Brzezińska

Na ręce dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościerzyna, Wójt Gminy Grzegorz Piechowski przekazał życzenia dla wszystkich pozostałych pracowników.

Aktualności

Wójt otrzymał wotum zaufania i absolutorium

7 czerwca odbyła się absolutoryjna sesja Rady Gminy Kościerzyna, podczas której radni pozytywnie ocenili działalność wójta w 2022 roku, udzielając Grzegorzowi Piechowskiemu wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

Więcej

Rotembark ma nowego sołtysa

Środowa sesja absolutoryjna Rady Gminy Kościerzyna rozpoczęła się od powitania nowej sołtys sołectwa Rotembark. Środowa sesja absolutoryjna Rady Gminy Kościerzyna rozpoczęła się od powitania nowej sołtys sołectwa Rotembark. Funkcję tę objęła Pani Ludwika Szwichtenberg.

Więcej

Pożyczka inwestycyjna dla mikro i małych przedsiębiorstw

Informujemy przedsiębiorców o możliwości uzyskania pożyczki na inwestycje realizowane na terenie województwa pomorskiego, które będą związane z: poprawą potencjału konkurencyjnego; poprawą zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi; zwiększeniem produktywności; koniecznością dostosowania prowadzonej działalności do ograniczeń w utrzymywaniu kontaktów bezpośrednich.

Więcej