Aktualności

14 października – święto wszystkich pracowników oświaty

Jak co roku w dniu 14 października przypada święto wszystkich pracowników oświaty, czyli Dzień Edukacji Narodowej. W tym roku uroczystości gminne odbyły się 12 października br. na sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kościerzynie.

Nagrody Wójta Gminy Kościerzyna za osiągnięcia w pracy zawodowej oraz dydaktyczno-wychowawczej  otrzymało 9 dyrektorów placówek Gminy Kościerzyna oraz 18 nauczycieli. Listy gratulacyjne i kwiaty wręczał Grzegorz Piechowski – Wójt Gminy Kościerzyna oraz Danuta Szczepańska – Przewodnicząca Komisji Oświaty,

Szkoła Podstawowa w Kornem:

 • Beata Murglin – dyrektor
 • Marta Gaładyk
 • Aleksander Bronk

Szkoła Podstawowa w Kaliskach:

 • Tomasz Dargacz – dyrektor
 • Kamila Nagórska
 • Mariola Zaborowska

Szkoła Podstawowa w Niedamowie:

 • Beata Grau – dyrektor
 • Alicja Czylkowska
 • Hanna  Kreft

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Nowym Klinczu:

 • Arkadiusz Markiewicz – dyrektor
 • Jolanta Chwiałkowska
 • Tatiana Gusarska

Zespół Kształcenia w Łubianie:

 • Mirosław Pepliński – dyrektor
 • Jarosława Reclaff-Ptaszyńska
 • Anna Cupa

Szkoła Podstawowa w Wielkim Podlesiu:

 • Barbara Czarnota – dyrektor
 • Alicja Bednarek
 • Adela Włoczanko

Zespół Kształcenia w Wielkim Klinczu:

 • Iwona Kuśmierczuk – dyrektor
 • Aleksandra Wardyn
 • Barbara Wendt

Zespół Szkół w Wąglikowicach:

 • Sławomir Grzyb – dyrektor
 • Bernadeta Basendowska
 • Lucyna Czaja

Zespół Szkół w Skorzewie:

 • Maria Czekaj – dyrektor
 • Małgorzata Mielewczyk
 • Ewelina Brzezińska

Na ręce dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościerzyna, Wójt Gminy Grzegorz Piechowski przekazał życzenia dla wszystkich pozostałych pracowników.

Aktualności

Konkurs plastyczny w Wielkim Klinczu „Mój wymarzony prezent pod choinkę”

W związku ze zbliżającym się świętami Bożego Narodzenia na przełomie miesięcy listopad – grudzień Biblioteka w Wielkim Klinczu zorganizowała konkurs plastyczny pod hasłem: „Mój wymarzony prezent pod choinkę”. Do konkursu mogli przystąpić uczniowie klas I-III szkoły podstawowej. Celem konkursu było wprowadzenie uczniów  w atmosferę nadchodzących świąt Bożego Narodzenia oraz rozwijanie umiejętności plastycznych i aktywności twórczej.

Więcej

Korne. Tydzień Szczęścia w szkole

Od 27 listopada do 01 grudnia w Szkole Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Konem odbył się TYDZIEŃ SZCZĘŚCIA W SZKOLE, w ramach zapewniania dobrostanu (well-being) dla całej społeczności szkolnej. J

Więcej