Sekcje kultury działające w Gminie Kościerzyna przeniosły swoje zajęcia do Internetu. Tym razem zapraszamy na naukę gry na gitarze z Rajmundem Knitterem.

Czytaj dalej Zagraj z nami na gitarze!

Powiat Kościerski, za pomocą Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie, realizuje aktualnie 4 zadania na rzecz wsparcia pracodawców oraz przedsiębiorców z terenu Powiatu Kościerskiego, które przewidziano w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.).

Czytaj dalej Formy wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej realizowane przez Powiat Kościerski – Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie

Firma geodezyjna GEOS od środy 29-04-2020r. będzie przeprowadzać pomiary topograficzne terenów przyległych do jeziora Hutowe. Na podstawie tych pomiarów będzie projektowana zastawka umożliwiająca regulację stanu rzędnej wody w jeziorze, pomiary w pasie ok. 100 m od granicy jeziora.

Czytaj dalej Informacja dla mieszkańców Sołectwa Niedamowo

Informujemy, iż od dnia 31 marca 2020 roku do wyczerpania środków zbierane są wnioski dotyczące dofinansowania zadań z zakresu budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kościerzyna. Wysokość udzielonej…

Czytaj dalej Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Gmina Kościerzyna dla swoich mieszkańców przystąpiła do programu teleopieki. Jest to program zaadresowany do seniorów, osób wymagających opieki, osób chorych, które zamieszkują samotnie lub przez jakąś część dnia przebywają same…

Czytaj dalej Teleopieka w Gminie Kościerzyna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął przekazywanie kolejnej partii żywności dla potrzebujących pozyskanej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Czytaj dalej Żywność dla potrzebujących

Od 04.05.2020 r. rozpocznie się nabór wniosków na Pożyczkę Płynnościową przeznaczoną na wsparcie przedsiębiorstw dotkniętych skutkami epidemii SARS-CoV-2. Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. przeznaczy na ten cel 30 mln zł z Projektu finansowanego ze środków Województwa Pomorskiego.

Czytaj dalej Pożyczka Płynnościowa – wsparcie dla firm dotkniętych skutkami SARS-CoV-2

Zakład Sportu, Kultury i Turystyki zaprasza na kolejne zajęcia fotograficzne online. Tym razem "Portret mojego pupila czyli jak zrobić zdjęcie swojemu zwierzakowi". Instruktaż prowadzi fotograf Adam Szewczyk.

Czytaj dalej Portret mojego pupila

Dnia 28 kwietnia wznowiona będzie działalność Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który zlokalizowany jest przy ul. Przemysłowej 9A w Kościerzynie.

Czytaj dalej PSZOK ponownie otwarty

W związku z koniecznością zwiększenia wymogów sanitarnych w wyniku ogłoszenia pandemii koronawirusa, jak również występującą od dłuższego czasu suszą spowodowaną wyższymi temperaturami i brakiem opadów, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o rozsądne korzystanie z wody uzdatnionej, podawanej z sieci wodociągowej.

Czytaj dalej Oszczędzaj wodę! Susza!