Od 21 stycznia 2020 r. do 12 stycznia 2021 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyjmuje wnioski na sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej (m.in. Horyzontu 2020, COSME, Kreatywnej Europy, LIFE, Euratomu, Funduszu Badawczego Węgla i Stali).

Czytaj dalej Granty na Eurogranty

Łubiana zaprasza na obchody 100-lecia Bitwy Warszawskiej. Uroczystości rozpoczną się Mszą Świętą, po której zaplanowano apel i grę terenową.

Czytaj dalej 100-lecie „Cudu nad Wisłą”