„Pomorski e-bazarek” – to strona internetowa, która umożliwia sprzedaż lokalnych produktów i usług bez udziału pośredników. Jej zadaniem jest pomoc pomorskim rolnikom, producentom i przetwórcom regionalnej i ekologicznej żywności, ogrodnikom, gospodarstwom agroturystycznym, twórcom rękodzieła ludowego, świadczącym usługi rolnicze i inne oraz Kołom Gospodyń Wiejskich w bezpośrednim dotarciu do klientów i promowaniu swojej działalności.

Czytaj dalej Pomorski e-bazarek

Zgodnie z art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej opiekunowi prawnemu można wypłacać wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez sąd. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Czytaj dalej Informacja dla opiekunów osób ubezwłasnowolnionych

Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wykazuje do sprzedaży nieruchomości w Małym Klinczu będące własnością Gminy Kościerzyna.

Czytaj dalej Sprzedaż nieruchomości w Małym Klinczu