Informujemy, że Sejmik Województwa Pomorskiego w dniu 28 września 2020 roku przyjął "Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu". Zachęcamy do zapoznania się z zapisami uchwały, która dotyczy również mieszkańców Gminy Kościerzyna.

Czytaj dalejProgram ochrony powietrza dla strefy pomorskiej

W dobie epidemii koronawirusa ostrożność nie powinna się ograniczać jedynie do częstego mycia rąk czy unikania zgromadzeń. Poważnym zagrożeniem dla każdego z nas jest nie tylko groźna infekcja, ale i przestępcy, którzy wykorzystują panikę towarzyszącą epidemii jako szansę dla oszukańczych działań.

Czytaj dalejNie daj się wirusom i oszustom!