Read more about the article Stypendia Edukacyjne Gminy Kościerzyna dla uczniów i studentów
??????????????????????????????????????

9 grudnia 2020 r. odbyło się przekazanie Stypendiów Edukacyjnych Gminy Kościerzyna. Tym razem – z powodu epidemii – stypendyści spotkali się w swoich szkołach, by tam z rąk dyrektorów odebrać gratulacje i stypendia. Do urzędu gminy zaproszeni zostali tylko uczniowie szkół średnich i studenci, w małych grupach, tak aby ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem.

Czytaj dalejStypendia Edukacyjne Gminy Kościerzyna dla uczniów i studentów

W Kłobuczynie, Stawiskach i we Wdzydzach powstała nowa infrastruktura turystyczna. Celem inwestycji jest ochrona terenów cennych przyrodniczo poprzez budowę stref edukacyjno-rekreacyjnych w Gminie Kościerzyna. Zadanie realizuje cele Lokalnej strategii rozwoju obszaru zależnego od rybactwa Lokalnej Grupy Rybackiej Morenka, do której przynależy także Gmina Kościerzyna.

Czytaj dalejBudowa stref edukacyjno-rekreacyjnych na terenach chronionych Gminy Kościerzyna