22 grudnia Rada Gminy Kościerzyna przyjęła budżet na 2021 rok. Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 91 557 523 zł, natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 99 332 405 zł. Planowany deficyt budżetu w kwocie 7 774 882 zł pokryty zostanie z prognozowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (4 734 882 zł), środków wolnych (2 000 000 zł) i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (1 040 000 zł). Wolne środki w kwocie 1 218 460 zł przeznaczone zostały na wykup obligacji (1 000 000 zł) i spłaty otrzymanych krajowych pożyczek (218 460 zł).

Czytaj dalejBudżet Gminy Kościerzyna na 2021 rok

Ze względu na pandemię w Szkole Podstawowej w Kaliskach nie odbył się coroczny kiermasz bożonarodzeniowy, który w poprzednim roku zebrał blisko 300 przedstawicieli społeczności lokalnej. Szukaliśmy więc naprędce z dyrektorem T. Dargaczem innych możliwości niesienia wsparcia dzieci, młodzieży, rencistów i emerytów i to w reżimie sanitarnym. I chyba udało się.

Czytaj dalejSzkoła w Kaliskach Kościerskich pomaga hospicjum