Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie ogłasza nabór osób do udziału w projekcie pn. "Rodzinnie w Powiecie Kościerskim". Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w powiecie kościerskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej oraz poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych dla osób starszych i osób niepełnosprawnych w okresie 01.10.2020 – 31.12.2022.

Czytaj dalejRodzinnie w Powiecie Kościerskim