We wtorek, 15 czerwca 2021 r. w Wielkim Klinczu odbył się już trzeci Piknik Parafialny, zorganizowany, podobnie jak dwa poprzednie z inicjatywy obecnego proboszcza, ks. Bogusława Kudli. Duszpasterz nazwał imprezę Czerwcówką.

Czytaj dalej Czerwcówka w Wielkim Klinczu

Leczenie osób uzależnionych co do zasady jest dobrowolne, a przymus leczenia może być nałożony wyłącznie przez Sąd. Sądami właściwymi do rozpatrywania spraw o przymusowe leczenie są Wydziały Rodzinne i Nieletnich w Sądach Rejonowych. Przepisy regulujące procedurę leczenia osób uzależnionych od alkoholu reguluje ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Czytaj dalej Jak wygląda procedura zobowiązania osoby pijącej do leczenia odwykowego?