Wzór wniosku o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia Materiały do pobrania:…

Czytaj dalej Ofiary przemocy nie muszą żyć pod jednym dachem z prześladowcą lub szukać schronienia poza własnym domem!!!

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie ogłasza stały nabór kandydatów na opiekuna prawnego dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych. GOPS w Kościerzynie w celu udzielenia…

Czytaj dalej GOPS ogłasza nabór kandydatów na opiekuna prawnego

RODZINA-RODZINIE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności  w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Zasady powoływania i współpracy rodziny…

Czytaj dalej GOPS w Kościerzynie zaprasza do współpracy