Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego organizuje II edycję konkursu na najlepszy produkt lokalny pn. „Weki z Pomorskiej Spiżarni”. Konkurs skierowany jest do mieszkańców województwa pomorskiego, którzy prowadzą działalność w formie rolniczego handlu detalicznego.

Czytaj dalej Konkurs – Weki z Pomorskiej Spiżarni

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A oraz firma Olesiński & Wspólnicy serdecznie zapraszają do udziału bezpłatnym seminarium nt. zmian przepisów dot. Pomocy publicznej: Nowa mapa pomocy regionalnej, Polska Strefa Inwestycji, Nowy Ład

Czytaj dalej Seminarium nt. zmian przepisów dot. pomocy publicznej: Nowa mapa pomocy regionalnej, Polska Strefa Inwestycji, Nowy Ład

Wójt Gminy Kościerzyna działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informuje, że w dniu 13.09.2021 r. do Urzędu Gminy Kościerzyna wpłynęła oferta Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Łubianie na realizację zadania publicznego pt.: "Kąsk do smiéchù - szpòrtë po kaszëbskù w Łubianie".

Czytaj dalej Oferta organizacji pozarządowej

Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 trwa tylko do 30 września br. Do tego czasu każdy pełnoletni mieszkaniec Polski musi wywiązać się z obowiązku spisowego. Jest to nie tylko wymóg prawny, ale przede wszystkim wyraz naszej postawy obywatelskiej, ponieważ wyniki spisu będą miały ogromy wpływ na przyszłość naszego kraju.

Czytaj dalej Spis powszechny trwa tylko do 30 września!