Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kościerzyna w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.

Czytaj dalej Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Po raz pierwszy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościerzynie jest realizowany Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021, który spotkał się z dużym odzewem i zainteresowaniem

Czytaj dalej Opieka wytchnieniowa

Informujemy mieszkańców, że od 1 października 2021 r. obowiązuje nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych.

Czytaj dalej Nowy harmonogram odbioru odpadów