Zwyczajem przyjętym w Sołectwie Czarlina od kilku lat kultywowane są dawne zwyczaje i obrzędy okresu adwentu – tzw. „gwiôzdki”. Tradycja ta od wieków związana z kulturą materialną i duchową Kaszub. Obrzęd ten z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców - i nie tylko - wszedł na stałe do kalendarza imprez kulturalnych sołectwa. Barwny pochód z udziałem postaci zwierzęcych i nadludzkich w swej wymowie ma przynieść domownikom urodzaj i pomyślność w nadchodzącym roku.

Czytaj dalejKultywowanie tradycji adwentowych w Sołectwie Czarlina

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku w dniu 21 grudnia 2021 r. podał do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Leniec nad Wierzycą PLH220073 oraz dla obszaru Natura 2000 Piotrowo PLH220091 i przedstawił projekty zarządzeń w sprawie zmiany planu zadań ochronnych.

Czytaj dalejPlany zadań ochronnych obszarów Natura 2000