Informujemy, że Gmina Kościerzyna we współpracy z Powiatem Kościerskim i Wojewodą Pomorskim świadczy pomoc dla uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy.

Czytaj dalej Pomoc dla Ukrainy

GOPS w Kościerzynie w celu udzielenia osobom najbardziej potrzebującym wszechstronnej pomocy i wsparcia ogłasza stały nabór kandydatów do bazy opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

Czytaj dalej Szukamy opiekunów i kuratorów dla osób ubezwłasnowolnionych

Uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Katarzyna Knopik została wyróżniona Złotą Odznaką Honorową za szczególne zasługi dla Związku. Wyróżnienie jest wyrazem uznania za współpracę, wspieranie seniorów w gminie Kościerzyna oraz zaangażowanie w prace Zespołu ds. Seniorów i Rady Seniorów Gminy Kościerzyna.

Czytaj dalej Sekretarz gminy Katarzyna Knopik wyróżniona przez seniorów

Informujemy, że w poniedziałek 28 lutego br. o godzinie 14:00 rozpocznie się transmitowanie na Facebooku i YouTube spotkania Q&A dotyczące programu Czyste Powietrze.

Czytaj dalej Q&A Program Czyste Powietrze 2022

Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kościerzyna w roku 2022.

Czytaj dalej Konkurs dla organizacji pozarządowych

Uprzejmie informujemy o możliwości zapoznania się i wniesienia uwag do projektu zarządzenia w sprawie opracowania planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Sporysz PLH220064, Rynna Dłużnicy PLH220081, Mętne PLH220061, Lasy Rekowskie PLH220098 zgodnie z obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak RDOŚ-Gd-WOC.6320.3.2022.AW/JD z dnia 02.02.2022 r.

Czytaj dalej Plany zadań ochronnych obszarów Natura 2000

Modernizacja infrastruktury drogowej, rozrost sieci kanalizacyjnej, zakup taboru niskoemisyjnego i budowa obiektów sportowych – to główne cele kolejnych projektów złożonych w drugiej edycji rządowego funduszu Polski Ład, o których dofinansowanie wnioskuje gmina Kościerzyna.

Czytaj dalej Gmina Kościerzyna wnioskuje o kolejne środki z Polskiego Ładu

Prosimy o kontakt autora anonimowego maila wysłanego dnia 6 lutego br. w sprawie głodujących dzieci. Potrzebny jest adres rodziny, wskazanie osoby odpowiedzialnej za sprawowanie opieki nad dziećmi, ewentualne zaniedbania. Bez tych informacji GOPS nie jest w stanie podjąć żadnych działań.

Czytaj dalej Uwaga! Prosimy o kontakt!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie zaprasza do wzięcia udziału w badaniu ankietowym, w zakresie przeprowadzanej diagnozy uzależnień behawioralnych na terenie Naszej Gminy. Badanie zostanie przeprowadzone w formie elektronicznej, anonimowej ankiety. Prosimy mieszkańców o zaangażowanie i pomoc w przeprowadzeniu badań poprzez wypełnienie ankiety.

Czytaj dalej Ankieta dla mieszkańców Gminy Kościerzyna-prosimy o wypełnienie

Twin Media Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców województwa pomorskiego do udziału w projekcie "Wysokie kwalifikacje Pomorzan", w którym można skorzystać z dofinansowanego w 80% kursie kwalifikacyjnym na przewóz rzeczy lub osób.

Czytaj dalej Zaproszenie do udziału w projekcie „Wysokie kwalifikacje Pomorzan”