Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Kościerzyna położonych w obrębie Sarnowy, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej (5.MNU) i teren pasów technicznych (5.KT) składających się z działek nr 200/3 i nr 200/4 o łącznej powierzchni 4000 m2

Czytaj dalej Sprzedaż nieruchomości – Sarnowy

Zmiana PZO dla obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009 - ponowny udział społeczny.

Czytaj dalej Ponowne konsultacje społeczne projektu zmiany planu zadań ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009

Ponad 12 mln zł wydatkowanych na budowę sieci kanalizacji ściekowych, wodociągowych oraz przygotowanie nowych dokumentacji technicznych na kolejne wodociągi i kanalizację. Tak krótko można podsumować prace, które w 2021 roku wykonywane zostały z budżetu gminnego na zlecenie Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna.

Czytaj dalej Inwestycje wodno-kanalizacyjne za 12 mln zł