Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kościerzyna w roku 2022.

Czytaj dalej Konkurs dla organizacji pozarządowych