W związku z dodatkowymi zadaniami związanymi z nadawaniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy informujemy, że biuro ewidencji ludności w urzędzie gminy Kościerzyna przyjmuje interesantów w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek: od 8.00 do 11.30 i od 12.00 do 15.00; środa: od 8.00 do 11.30 i od 12.00 do 16.30; piątek: od 8.00 do 11.00 i od 11.30 do 13.30.

Czytaj dalejObsługa interesantów w biurze ewidencji ludności

Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Kościerzyna położonych w obrębie Korne, zapisanych w KW GD1E/00022126/0, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych

Czytaj dalejOgłoszenie o sprzedaży – Korne