W dniu 16 marca 2022 roku Rada Gminy Kościerzyna podjęła uchwałę w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej Nr 221 na odcinku Kościerzyna – Zielenin. Radni - działając w imieniu mieszkańców - zwracają uwagę, że stale pogarszający się stan techniczny drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku Kościerzyna – Zielenin, na terenie Gminy Kościerzyna stwarza ogromne zagrożenie bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Jezdnia asfaltowa w wielu miejscach jest spękana i ma ubytki, tworzą się liczne doły i koleiny, co uniemożliwia bezpieczny przejazd pojazdów po tej drodze.

Czytaj dalej Rada Gminy Kościerzyna apeluje o pilny remont drogi wojewódzkiej nr 221