Zgodnie z art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931), Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Gdańsku przesyła powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Czytaj dalej Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powiecie kościerskim

2.621,44 złote – tyle pieniędzy udało się zebrać na pomoc Ukrainie podczas Kiermaszu Słodkości, który zorganizowano w Zespole Kształcenia w Łubianie. W piątek 18 marca odbył się tam Dzień Jedności Kaszubów i Ukraińców. Z tej okazji uczniowie i rodzice mogli nabywać pyszne słodkości i wrzucać datki na rzecz pomocy Ukrainie.

Czytaj dalej Dzień Jedności Kaszubów i Ukraińców w Łubianie – Dzéń Jednotë Kaszëbów i Ùkrajińców – День соборності кашубів та українців

Wojewoda Pomorski informuje o kwalifikacji wojskowej, która dla Gminy Kościerzyna odbędzie się w dniach od 02.06.2022 r. do 06.06.2022 r. Kobiety przyjmowane będą w dniu 15.06.2022 r.

Czytaj dalej Kwalifikacja wojskowa