Przypominamy, że wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 486/2 w obrębie geodezyjnym Grzybowo oraz działek nr 85/6 i 86/2 w obrębie geodezyjnym Lizaki, gmina Kościerzyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, kończy się 30.03.2022 r. Możliwość składania uwag do tego dokumentu mija 20.04.2022 r.

Czytaj dalej Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Grzybowo i Lizaki (części działek)

Województwo Pomorskie oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku planują rozbudowę i przebudowę drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku Nowa Karczma-Kościerzyna (do węzła z Obwodnicą Kościerzyny). Przypominamy, że do 30 marca istnieje możliwość złożenia uwag dotyczących rozwiązań projektowych.

Czytaj dalej Do 30 marca można składać uwagi w kwestii przebudowy drogi Nowa Karczma-Kościerzyna

Zapraszamy mieszkańców gminy Kościerzyna na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania do wymiany źródła ciepła i termomodernizacji budynku mieszkalnego, które odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2022 r. o godz. 16.00 na sali posiedzeń Urzędu Gminy Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, bud. C.

Czytaj dalej Spotkanie informacyjne – Program Czyste Powietrze

W dniu 21 marca 2022 r. o godz. 16.00 w Czarlinie po rocznej przerwie spowodowanej obostrzeniami sanitarnymi związanymi z epidemią COVID-19 odbyło się Zebranie Wiejskie Sołectwa Czarlina, które było pierwszym z cyklu Zebrań Wiejskich na terenie Gminy Kościerzyna.

Czytaj dalej Zebranie Wiejskie Sołectwa Czarlina