Przypominamy, że wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 486/2 w obrębie geodezyjnym Grzybowo oraz działek nr 85/6 i 86/2 w obrębie geodezyjnym Lizaki, gmina Kościerzyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, kończy się 30.03.2022 r. Możliwość składania uwag do tego dokumentu mija 20.04.2022 r.

Czytaj dalejWyłożenie do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Grzybowo i Lizaki (części działek)

Województwo Pomorskie oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku planują rozbudowę i przebudowę drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku Nowa Karczma-Kościerzyna (do węzła z Obwodnicą Kościerzyny). Przypominamy, że do 30 marca istnieje możliwość złożenia uwag dotyczących rozwiązań projektowych.

Czytaj dalejDo 30 marca można składać uwagi w kwestii przebudowy drogi Nowa Karczma-Kościerzyna