Podczas piątkowej sesji Rada Gminy Kościerzyna zatwierdziła sprawozdanie finansowe oraz wykonanie budżetu za 2021 rok. Radni pozytywnie ocenili działalność wójta w 2021 roku i jednogłośnie zadecydowali o udzieleniu absolutorium Grzegorzowi Piechowskiemu.

Czytaj dalej Wójt gminy Kościerzyna otrzymał absolutorium. Radni byli jednomyślni

Postępuje realizacja projektu Budowy ul. Rzemieślniczej w Wielkim Klinczu. W związku z faktem, że inwestycja jest realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, w czwartek wykonawca złożył wniosek o pozwolenie ZRID na budowę drogi do Starosty Kościerskiego.

Czytaj dalej Jak postępuje budowa ul. Rzemieślniczej w Wielkim Klinczu?