Wójt Gminy Kościerzyna działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informuje, że w dniu 12.07.2022 r. do Urzędu Gminy Kościerzyna wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego "Wodniacy Garczyn" na realizację zadania publicznego pt.: "XII Regaty o Puchar Wójta Gminy Kościerzyna".

Czytaj dalej Oferta organizacji pozarządowej

W związku z ustawą z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1383) informujemy, iż od dnia 1 lipca 2022 r. wniosek o świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

Czytaj dalej Informacja dla osób pomagających obywatelom Ukrainy