Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie informuje, iż Naczelna Rada Adwokacka wraz z Okręgowymi Radami Adwokackimi zorganizowała skoordynowaną bezpłatną pomoc prawną dla Obywateli Ukrainy - ofiar konfliktu wojennego.

Czytaj dalej Bezpłatna pomoc prawna dla uchodźców z Ukrainy

Zarząd Koła Emerytów w Wielkim Klinczu pod kierunkiem Elżbiety Brzezińskiej, wiceprzewodniczącej Genowefy Wlaźlak, skarbnik Urszuli Wenckiej i aktywu zorganizował już drugą w tym sezonie wycieczkę dla 45-osobowej grupy seniorów.

Czytaj dalej Kaszubi z Ziemi Kościerskiej na Ziemi Kłodzkiej