W pierwszy weekend grudnia 2022 r. w sklepach Biedronki po raz kolejny stanęły specjalnie oznakowane wózki, do których ludzie dobrej woli mogli włożyć zakupioną chemię i żywność o długim terminie ważności. Koło "Caritas" działające w Szkole Podstawowej w Kaliskach podjęło się kolejny raz zbiórki produktów dla seniorów i potrzebujących w naszych sołectwach.

Czytaj dalej„Caritas” z Kalisk Kościerskich pomaga potrzebującym