Read more about the article <strong>Nielegalne odprowadzanie deszczówki do kanalizacji grozi karą</strong>
rain outside the windows of the villa. tropics

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym właściciele posesji zobowiązani są do zagospodarowania wód deszczowych tak, by ich odpływ nie naruszał stosunków wodnych na działkach przylegających, czyli sąsiadów oraz dróg dojazdowych. Nielegalne jest również odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej lub sanitarnej.

Czytaj dalejNielegalne odprowadzanie deszczówki do kanalizacji grozi karą