Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie prosi o chwilę refleksji zanim Państwo udostępnicie swoje dane osobowe obcym osobom w celu złożenia w Państwa imieniu wniosku o wydawanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego do programu ,,Czyste powietrze”.

Czytaj dalejInformacja Kierownika GOPS