Aktualności

220 tysięcy złotych dla klubów sportowych w gminie Kościerzyna

Gmina Kościerzyna przydzieliła dotacje dla działających na jej terenie klubów sportowych. Łączna suma dofinansowania to 220 tysięcy złotych.

W przewidzianym uchwałą Rady Gminy Kościerzyna terminie naboru, czyli do 15 września 2022 roku, wpłynęło sześć wniosków. Złożyły je kluby mające swoją siedzibę na terenie gminy, chcące powadzić zajęcia dla dzieci i młodzieży w 2023 roku. Konkretne kwoty zostały przydzielone 10 marca podczas posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy Kościerzyna.

Najbardziej popularną dyscypliną jest nadal piłka nożna, która dominuje w Skorzewie i Wielkim Klinczu. Ponadto marką sportową gminy jest lekkoatletyka prowadzona przez klub Olimpijczyk Skorzewo. Coraz większe grono młodych sportowców przyciągają takie dyscypliny jak żeglarstwo czy badminton. Dotację udało się również zdobyć piłkarkom ręcznym.

L.p.KLUBDOTACJA NA 2023 ROK
1.UKS Wodniacy Garczyn (żeglarstwo)22 000 zł
2.KS Santana (piłka nożna)85 000 zł
3.KS Skorzewo (piłka nożna)60 000 zł
4.UKS STOLEM (badminton)9 000 zł
5.UKS OLIMPIJCZYK (lekkoatletyka)34 000 zł
6.KS Kościerzyna (piłka ręczna kobiet)10 000 zł
RAZEM:220 000

Kluby chcące podpisać umowy zapraszamy do aktualizacji kosztorysów.

Mamy wielką nadzieję, że kwota 220 tysięcy zł przyczyni się do wzrostu aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Kościerzyna oraz będzie atrakcyjną alternatywą względem telefonu i komputera.

Aktualności

Przedszkolaki w roli gminnych radnych

Urząd Gminy Kościerzyna odwiedzili dzisiaj przemili goście z Przedszkola nr 7 w Kościerzynie. Na chwilę dzieci zajęły miejsca gminnych radnych, a nad porządkiem obrad czuwali nowi przewodniczący. Obrady były wesołe, merytoryczne i zaowocowały nowymi pomysłami!

Więcej

Wyniki wyborów samorządowych

7 kwietnia 2024 r. odbyły się wybory samorządowe. Wybieraliśmy Wójta, Radnych Gminy Kościerzyna, Radnych Powiatu Kościerskiego i Radnych Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Więcej