Aktualności

254 tysiące złotych dla klubów sportowych w gminie Kościerzyna

Trwa podpisywanie umów dofinansowujących działalność klubów sportowych działających na terenie Gminy Kościerzyna. W tegorocznym budżecie dotacje otrzymało sześć klubów.

Rozpoczęło się podpisywanie umów z klubami sportowymi z terenu gminy Kościerzyna. Kluby te do 15 września 2023 roku złożyły wnioski o dotacje na rozwój sportu na terenie gminy.

Teraz mogą już wydatkować środki i realizować założone w projektach cele, głownie dawać dzieciom i młodzieży z naszych miejscowości, możliwość rozwoju talentów i zainteresowań sportowych. Przypominamy, że na rozwój sportu w 2024 roku została przyznana kwota 254 tys. zł.

L.p.KLUBDOTACJA NA 2024 ROK
1.UKS Wodniacy Garczyn (żeglarstwo)25 000 zł
2.KS Santana (piłka nożna)94 000 zł
3.KS Skorzewo (piłka nożna)66 000 zł
4.UKS STOLEM (badminton)10 000 zł
5.LKS Ceramik Łubiana (piłka nożna)49 000 zł
6.KS Łubiana (piłka siatkowa, tenis stołowy)10 000 zł
RAZEM:254 000

Kluby chcące podpisać umowy zapraszamy do aktualizacji kosztorysów.

Aktualności

Badania ankietowe GUS

Główny Urząd Statyczny informuje, że w dniach 15-31 lipca prowadzi badania ankietowe „Koniunktura w gospodarstwach rolnych AK-R”.

Więcej

Zamknięta droga w Kaliskach Kościerskich

Zakład Komunalny informuje, że w dniach 22.07-14.08 planowana jest przebudowa nawierzchni gruntowej drogi dz. 58/1 i 230/2 obręb Kaliska Kościerskie. Droga ta będzie nieprzejezdna na odcinku 700 m od granicy gminy Stężyca (Sikorzyno) w kierunku Kalisk Kościerskich.

Więcej