Aktualności

254 tysiące złotych dla klubów sportowych w gminie Kościerzyna

Gmina Kościerzyna przydzieliła dotacje dla działających na jej terenie klubów sportowych. Łączna suma dofinansowania to 254 tysiące złotych.

W przewidzianym uchwałą Rady Gminy Kościerzyna terminie naboru wpłynęło sześć wniosków. Złożyły je kluby mające swoją siedzibę na terenie gminy, chcące powadzić zajęcia dla dzieci i młodzieży w 2024 roku. Konkretne kwoty zostały przydzielone podczas posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy Kościerzyna.

Najbardziej popularną dyscypliną jest nadal piłka nożna, która dominuje w Wielkim Klinczu, Skorzewie i Łubianie. Coraz większe grono młodych sportowców przyciągają takie dyscypliny jak żeglarstwo czy badminton. Dotacje udało się również zdobyć z przeznaczeniem na piłkę siatkową i tenis stołowy.

L.p.KLUBDOTACJA NA 2024 ROK
1.UKS Wodniacy Garczyn (żeglarstwo)25 000 zł
2.KS Santana (piłka nożna)94 000 zł
3.KS Skorzewo (piłka nożna)66 000 zł
4.UKS STOLEM (badminton)10 000 zł
5.LKS Ceramik Łubiana (piłka nożna)49 000 zł
6.KS Łubiana (piłka siatkowa, tenis stołowy)10 000 zł
RAZEM:254 000

Kluby chcące podpisać umowy zapraszamy do aktualizacji kosztorysów.

Mamy wielką nadzieję, że kwota 254 tysięcy zł przyczyni się do wzrostu aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Kościerzyna.

Aktualności

Ruszyły zapisy na BEZPŁATNY kurs haftu kaszubskiego!

Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub” realizuje projekt pn. „Teodora Gulgowska- postać, która rozwinęła kulturę kaszubską i aktywizowała zawodowo kobiety z obszarów wiejskich”. Na realizację projektu otrzymaliśmy darowiznę z Fundacji Totalizatora Sportowego w programie „Z kobietami-patriotkami”.

Więcej

Przedszkolaki w roli gminnych radnych

Urząd Gminy Kościerzyna odwiedzili dzisiaj przemili goście z Przedszkola nr 7 w Kościerzynie. Na chwilę dzieci zajęły miejsca gminnych radnych, a nad porządkiem obrad czuwali nowi przewodniczący. Obrady były wesołe, merytoryczne i zaowocowały nowymi pomysłami!

Więcej