Aktualności

3 listopada: Międzynarodowy Dzień Rezerwatów Biosfery

Zgodnie z decyzją 41. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO, 3 listopada 2022 r. po raz pierwszy obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Rezerwatów Biosfery. Wydarzenie, zorganizowane z tej okazji w siedzibie UNESCO, we współpracy ze wszystkimi regionami Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery, służyło będzie prezentacji wkładu rezerwatów w zrównoważony rozwój.

Pierwsze obchody nie będą poświęcone konkretnej tematyce, lecz uczczeniu samego faktu istnienia rezerwatów oraz ich dorobku. Zakończą one także, trwające od 2021 r., obchody 50-lecia programu Człowiek i Biosfera (MAB). Patronką obchodów została dr Jane Goodall – wybitna brytyjska badaczka w dziedzinie etologii i ekologii, działaczka na rzecz ochrony wielkich małp oraz ich naturalnych siedlisk w Afryce i Azji, założycielka Instytutu Badawczego w Rezerwacie Biosfery Gombe Masito w Tanzanii, poświęconego badaniom nad szympansami, a także setkami innych gatunków zwierząt, składających się na bogactwo różnorodności biologicznej regionu Jeziora Tanganika.

Zainaugurowany w 1971 r., Program Człowiek i Biosfera (MAB), jest najstarszym międzyrządowym programem naukowym UNESCO, który przez półwiecze istnienia stał się inspiracją i źródłem modelowych rozwiązań dla zrównoważonego rozwoju terytorialnego, a także przykładem zaangażowania UNESCO w ochronę bioróżnorodności i praktyczną realizację celów zrównoważonego rozwoju w skali globalnej.

Celem programu jest budowanie naukowych podstaw dla wzmocnienia wzajemnych relacji między ludźmi a środowiskiem. Łącząc nauki przyrodnicze i społeczne w celu poprawy warunków życia ludzi i jednocześnie ochrony naturalnych ekosystemów, program promuje innowacyjne podejście do rozwoju gospodarczego, uwzględniające uwarunkowania społecznie i kulturowe, a jednocześnie zrównoważone środowiskowo.

Światowa Sieć Rezerwatów Biosfery liczy obecnie 738 obiektów w 134 krajach we wszystkich regionach świata, w tym 22 transgraniczne. Skupiając wszystkie rodzaje ekosystemów, w tym także położone na obszarach miejskich, sieć zajmuje około 5 procent powierzchni Ziemi (ponad 7 milionów km kw.), stanowiąc miejsce zamieszkania ponad 260 mln. ludzi. Każdego roku dołączają do niej nowe obiekty i coraz większa liczba krajów realizuje cele Programu MAB.

W Polsce istnieje obecnie 11 Rezerwatów Biosfery MAB, w tym 5 transgranicznych. Gmina Kościerzyna położona jest na terenie Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie.

Z okazji 50-lecia istnienia sieci Rezerwatów MAB, w portalu UNESCO obejrzeć można wirtualną wystawę, zatytułowaną „It’s about Life” (Chodzi o życie), przygotowaną wspólnie przez mieszkańców ponad 30 Rezerwatów MAB. Wystawa jest multimedialną wycieczką po Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery, podczas której prezentowane są przykłady harmonijnego współistnienia ludzi i środowiska.

Przesłanie Dyrektor Generalnej z okazji Dnia

Strona Dnia w portalu UNESCO

Strona poświęcona bioróżnorodności w portalu UNESCO

Międzynarodowy Program Człowiek i Biosfera

Aktualności

Wójt otrzymał wotum zaufania i absolutorium

7 czerwca odbyła się absolutoryjna sesja Rady Gminy Kościerzyna, podczas której radni pozytywnie ocenili działalność wójta w 2022 roku, udzielając Grzegorzowi Piechowskiemu wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

Więcej

Rotembark ma nowego sołtysa

Środowa sesja absolutoryjna Rady Gminy Kościerzyna rozpoczęła się od powitania nowej sołtys sołectwa Rotembark. Środowa sesja absolutoryjna Rady Gminy Kościerzyna rozpoczęła się od powitania nowej sołtys sołectwa Rotembark. Funkcję tę objęła Pani Ludwika Szwichtenberg.

Więcej

Pożyczka inwestycyjna dla mikro i małych przedsiębiorstw

Informujemy przedsiębiorców o możliwości uzyskania pożyczki na inwestycje realizowane na terenie województwa pomorskiego, które będą związane z: poprawą potencjału konkurencyjnego; poprawą zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi; zwiększeniem produktywności; koniecznością dostosowania prowadzonej działalności do ograniczeń w utrzymywaniu kontaktów bezpośrednich.

Więcej