Aktualności

3 listopada: Międzynarodowy Dzień Rezerwatów Biosfery

Zgodnie z decyzją 41. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO, 3 listopada 2022 r. po raz pierwszy obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Rezerwatów Biosfery. Wydarzenie, zorganizowane z tej okazji w siedzibie UNESCO, we współpracy ze wszystkimi regionami Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery, służyło będzie prezentacji wkładu rezerwatów w zrównoważony rozwój.

Pierwsze obchody nie będą poświęcone konkretnej tematyce, lecz uczczeniu samego faktu istnienia rezerwatów oraz ich dorobku. Zakończą one także, trwające od 2021 r., obchody 50-lecia programu Człowiek i Biosfera (MAB). Patronką obchodów została dr Jane Goodall – wybitna brytyjska badaczka w dziedzinie etologii i ekologii, działaczka na rzecz ochrony wielkich małp oraz ich naturalnych siedlisk w Afryce i Azji, założycielka Instytutu Badawczego w Rezerwacie Biosfery Gombe Masito w Tanzanii, poświęconego badaniom nad szympansami, a także setkami innych gatunków zwierząt, składających się na bogactwo różnorodności biologicznej regionu Jeziora Tanganika.

Zainaugurowany w 1971 r., Program Człowiek i Biosfera (MAB), jest najstarszym międzyrządowym programem naukowym UNESCO, który przez półwiecze istnienia stał się inspiracją i źródłem modelowych rozwiązań dla zrównoważonego rozwoju terytorialnego, a także przykładem zaangażowania UNESCO w ochronę bioróżnorodności i praktyczną realizację celów zrównoważonego rozwoju w skali globalnej.

Celem programu jest budowanie naukowych podstaw dla wzmocnienia wzajemnych relacji między ludźmi a środowiskiem. Łącząc nauki przyrodnicze i społeczne w celu poprawy warunków życia ludzi i jednocześnie ochrony naturalnych ekosystemów, program promuje innowacyjne podejście do rozwoju gospodarczego, uwzględniające uwarunkowania społecznie i kulturowe, a jednocześnie zrównoważone środowiskowo.

Światowa Sieć Rezerwatów Biosfery liczy obecnie 738 obiektów w 134 krajach we wszystkich regionach świata, w tym 22 transgraniczne. Skupiając wszystkie rodzaje ekosystemów, w tym także położone na obszarach miejskich, sieć zajmuje około 5 procent powierzchni Ziemi (ponad 7 milionów km kw.), stanowiąc miejsce zamieszkania ponad 260 mln. ludzi. Każdego roku dołączają do niej nowe obiekty i coraz większa liczba krajów realizuje cele Programu MAB.

W Polsce istnieje obecnie 11 Rezerwatów Biosfery MAB, w tym 5 transgranicznych. Gmina Kościerzyna położona jest na terenie Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie.

Z okazji 50-lecia istnienia sieci Rezerwatów MAB, w portalu UNESCO obejrzeć można wirtualną wystawę, zatytułowaną „It’s about Life” (Chodzi o życie), przygotowaną wspólnie przez mieszkańców ponad 30 Rezerwatów MAB. Wystawa jest multimedialną wycieczką po Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery, podczas której prezentowane są przykłady harmonijnego współistnienia ludzi i środowiska.

Przesłanie Dyrektor Generalnej z okazji Dnia

Strona Dnia w portalu UNESCO

Strona poświęcona bioróżnorodności w portalu UNESCO

Międzynarodowy Program Człowiek i Biosfera

Aktualności

Ogłoszenie o naborze partnerów

Wójt Gminy Kościerzyna wraz z Burmistrzem Miasta Kościerzyna ogłaszają otwarty nabór partnerów do udziału w pracach nad tworzeniem i opiniowaniem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyny (ZIT MOF).

Więcej

Aktywny rodzic

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie informuje, iż w dniu 12 czerwca 2024 roku ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka „Aktywny Rodzic” została ogłoszona w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2024, poz. 858). W związku  z tym od 1 października 2024 roku rusza program, który ma na celu wspieranie rodziców w łączeniu aktywności zawodowej z wychowywaniem dzieci.

Więcej