Aktualności

Akcja zadymiania – Zakład Komunalny sprawdza sieć kanalizacyjną

Od 3 lutego w Gminie Kościerzyna trwa akcja zadymiania sieci kanalizacyjnej. W ten sposób Zakład Komunalny sprawdza szczelność kanałów zlewni ścieków oczyszczalni Wielki Klincz, w której odczyty dopływów wykazały istotny problem.

Arkadiusz Malinowski – dyrektor Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna: W okresach deszczowych mamy od 60 do 80% więcej dopływających ścieków. To jest około 300 metrów sześciennych na dobę. Jeżeli deszcze trwają kilka dni, to robi się dla nas spory problem, więc należy wykonać działania, które zmierzają do jego wyeliminowania.

Stąd przegląd całego systemu kanalizacji, by sprawdzić, czy dostają się do niego wody opadowe z posesji prywatnych, powodując nadwyżkę i problemy oczyszczalni.

Arkadiusz Malinowski: Nadmiar tych wód trzeba przepompowywać. Pompy te mają około 7 do 15 KW mocy elektrycznej, więc wydłużona praca pomp generuje koszty związane z poborem energii elektrycznej, ale też wody opadowe niosą w sobie piasek, który jest bardzo szkodliwy dla pomp i przewodów.

Chodzi jednak nie tylko o koszty. Wody opadowe muszą zostać wyeliminowane, by stworzyć rezerwę niezbędną do podłączenia kolejnych miejscowości do gminnego systemu kanalizacyjnego.

W sprawdzaniu szczelności wykorzystuje się metodę zadymiania.

Arkadiusz Malinowski: To metoda szeroko stosowana w systemach kanalizacyjnych. Niedogodność dla mieszkańców: jeżeli ktoś ma podłączoną do kanalizacji sanitarnej jakąś rynnę, kratkę, wpust uliczny, to będzie się tam wydobywał dym. Albo jeżeli ktoś ma nieszczelną kanalizację sanitarną, to też ten dym może pojawić się w mieszkaniach.

Dym posiada atesty i nie jest szkodliwy dla zdrowia.

Arkadiusz Malinowski: Jeżeli prace pójdą w takim tempie, jak w tej chwili, to myślę, że potrzebujemy około 30 dni roboczych, żeby ten problem zdiagnozować. Potem naprawa tego systemu, jeżeli sprawdzimy jakieś nieprawidłowości, typu nieszczelne studnie, czy źle zamontowane włazy, które też są powodem, że wody opadowe dostają się do naszego systemu. To może być rok, a nawet dłużej, bo to są już sprawy kosztowne, ale konieczne do wykonania.

Harmonogram akcji zadymiania znaleźć można na stronie internetowej www.koscierzyna.pl oraz Facebooku Gminy Kościerzyna.

Aktualności

Zmiany w obsłudze interesantów w GOPS

Uprzejmie informujemy, że w związku z sytuacją pandemiczną od dnia 24 stycznia 2022 r. budynek GOPS pozostanie zamknięty, jednakże nadal będzie świadczona praca na rzecz mieszkańców. Kontakt osób z pracownikami Ośrodka realizowany bezpośrednio w jego siedzibie zostaje ograniczony do niezbędnego minimum i dotyczyć może jedynie spraw istotnych i niecierpiących zwłoki.

Więcej

Urząd Gminy zamknięty dla interesantów

W związku z coraz trudniejszą sytuacją związaną z epidemią COVID-19, w celu zachowania ciągłości pracy urzędu gminy i świadczenia usług dla mieszkańców Wójt Gminy Kościerzyna wprowadza od dnia 24 stycznia 2022 r. reorganizację pracy w Urzędzie Gminy Kościerzyna. Co do zasady urząd od dnia 24 stycznia 2022 roku będzie nieczynny dla interesantów, natomiast nie przerywa pracy. Kontakt z urzędnikami jest możliwy przede wszystkim elektronicznie: ug@koscierzyna.pl lub telefonicznie: tel. 58 686 59 80.

Więcej

Zostań rodziną wspierającą!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Więcej