Aktualności

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programów finansowanych z Funduszu Solidarnościowego. Gmina Kościerzyna zamierza wystąpić z wnioskiem do naboru realizacji programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023” – realizatorem Programu będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie.

W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie osób chętnych do objęcia usługami Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2023 roku.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:

  • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsce
  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
  • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawa);
  • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej

Osoby zainteresowane udziałem w programie powinny zgłosić się do  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie, ul. Strzelecka 9  osobiście lub telefonicznie.

Osoba do kontaktu w sprawie programu:

Krystyna Kropidłowska –  pokój nr 4;  tel. (58) 686-65-57 wew. 65 lub 725-331-733

Program wraz z załącznikami dostępny na stronie:https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2023

Aktualności

Konkurs plastyczny w Wielkim Klinczu „Mój wymarzony prezent pod choinkę”

W związku ze zbliżającym się świętami Bożego Narodzenia na przełomie miesięcy listopad – grudzień Biblioteka w Wielkim Klinczu zorganizowała konkurs plastyczny pod hasłem: „Mój wymarzony prezent pod choinkę”. Do konkursu mogli przystąpić uczniowie klas I-III szkoły podstawowej. Celem konkursu było wprowadzenie uczniów  w atmosferę nadchodzących świąt Bożego Narodzenia oraz rozwijanie umiejętności plastycznych i aktywności twórczej.

Więcej

Korne. Tydzień Szczęścia w szkole

Od 27 listopada do 01 grudnia w Szkole Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Konem odbył się TYDZIEŃ SZCZĘŚCIA W SZKOLE, w ramach zapewniania dobrostanu (well-being) dla całej społeczności szkolnej. J

Więcej