Dobra zabawa, uśmiechy i ogromna radość towarzyszyła uczestnikom pierwszego Rodzinnego Pikniku Kaszubskiego, który odbył się w minioną niedzielę w szkole w Łubianie. Uczniowie języka kaszubskiego przybyli na niego tłumnie ze swoimi rodzicami, dziadkami i kolegami. Na uczestników czekała moc atrakcji.

Czytaj dalej Udany Kaszubski Piknik w szkole w Łubianie

Szczepionka przeciw COVID-19 to jeden z najważniejszych elementów, dzięki któremu możemy powstrzymać epidemię. Jak działa? Szczepionka wyzwala w organizmie człowieka naturalną produkcję przeciwciał. Stymuluje także nasze komórki odpornościowe, tak aby chroniły nas przed zakażeniem COVID-19. Dlaczego warto się zaszczepić? Pokonanie koronawirusa jest możliwe tylko poprzez przerwanie jego transmisji z człowieka na człowieka. Szczepionka daje nam taką możliwość.

Czytaj dalej Szczepienia przeciw COVID-19

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje dwa nowe projekty: Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej oraz Opieka Wytchnieniowa.

Czytaj dalej Nowe projekty GOPS

Na podstawie art. 17 pkt 9, w związku z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz.741) Wójt Gminy Kościerzyna zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Łubiana w gminie Kościerzyna.

Czytaj dalej Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Łubiana

11 czerwca 2021 r. w Wielkim Klinczu odbyła się sesja absolutoryjna Rady Gminy Kościerzyna. Wójt przedstawił raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności w roku ubiegłym, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy.

Czytaj dalej Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Kościerzyna

Zachęcamy właścicieli gospodarstw domowych (nie dotyczy zabudowy rekreacyjnej i letniskowej) leżących poza obszarami aglomeracji ściekowych, w rozproszonej zabudowie oraz w miejscowościach, w których nie jest planowana do 2028 roku budowa sieci kanalizacji sanitarnej, do składania wniosków o dofinansowanie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

Czytaj dalej Dofinansowania na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków

Wczoraj przedstawiciele Hufca Związku Harcerstwa Polskiego im. Franciszka Sędzickiego pożegnali admirała Ryszarda Łukasiewicza na Oksywskim cmentarzu. Admirał był związany z całym powiatem kościerskim od końca lat 60 praktycznie do samej śmierci.

Czytaj dalej Kościerscy harcerze pożegnali na wieczną wachtę admirała Ryszarda Łukasika

Uczniowie ze szkoły w Łubianie wraz ze studentami etnofilologii kaszubskiej z Uniwersytetu Gdańskiego organizują w tę niedzielę Kaszubski Piknik Rodzinny. Na organizację imprezy pozyskali dofinansowanie w ramach Konkursu Mikrograntowego „Dla Młodych” prowadzonego przez Zespół ds. Polityki Młodzieżowej Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Czytaj dalej Kaszubski Piknik Rodzinny odbędzie się w szkole Łubianie

Długo wspominany będzie weekend czerwcowy, podczas którego zawodnicy z całej Polski mogli mierzyć się z Festiwalem Biegów Polski Północnej, walcząc o tytuł Hard Runnera. We Wdzydzach od 4 do 6 czerwca trwały sportowe emocje – biegali, chodzili z kijami, jeździli na rowerach, by zrobić coś dla zdrowia.

Czytaj dalej Wdzydze. V Festiwal Biegów Polski Północnej przeszedł do historii

Informujemy, że w ramach opracowania planów ochrony parków krajobrazowych m.in. Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego i Kaszubskiego Parku Krajobrazowego zakończył się etap prac diagnostycznych i sporządzono operaty zawierające opis aktualnego stanu w poszczególnych działach tematycznych.

Czytaj dalej Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych