Aktualności

herb Gminy Kościerzyna

Badanie szczelności kanałów sanitarnych w Kościerzynie Wybudowaniu i Skorzewie

Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna zawiadamia, że w dniach  6-12 lutego w miejscowości Kościerzyna Wybudowanie i w dniach 12-28 lutego w miejscowości Skorzewo będzie przeprowadzać badanie szczelności kanałów sanitarnych metodą zadymiania.

Aktualności

Ważny komunikat dotyczący zmian od 1 stycznia 2024 roku w przyznawaniu świadczenia pielęgnacyjnego oraz świadczenia wspierającego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie w imieniu Wójta Gminy Kościerzyna działając na podstawie z art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429) informuje o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.

Więcej