Aktualności

Badanie szczelności kanałów sanitarnych w Kościerzynie Wybudowaniu i Skorzewie

Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna zawiadamia, że w dniach  6-12 lutego w miejscowości Kościerzyna Wybudowanie i w dniach 12-28 lutego w miejscowości Skorzewo będzie przeprowadzać badanie szczelności kanałów sanitarnych metodą zadymiania.

Aktualności

Złóż wniosek o Stypendium Edukacyjne!

Stypendium Edukacyjne Gminy Kościerzyna to wyróżnienie dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościerzyna oraz uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Gminy Kościerzyna.

Więcej