Aktualności

herb Gminy Kościerzyna

Badanie szczelności kanałów sanitarnych w Wielkim Podlesiu, Dębogórach i Niedamowie

Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna zawiadamia, że w dniach  23-31 marca w miejscowościach Wielki Podleś, Dębogóry, Niedamowo będzie przeprowadzać badanie szczelności kanałów sanitarnych metodą zadymiania.

Aktualności

Zmiany w finansowaniu pomocy dla uchodźców z Ukrainy

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 ze zm.), „każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Więcej