Zapowiedzi

Bieżące sprawy pomocy społecznej

2022-07-26 Pomóż Sam Sobie! Spróbuj, Bądź Odważny i Wytrwały!

2022-05-11 Nowy wzór wniosku – środki finansowe dla osób pomagającym obywatelom Ukrainy

2022-04-04 Dodatek osłonowy w Gminie Kościerzyna

2022-03-17 Środki finansowe dla osób pomagającym obywatelom Ukrainy

2022-03-01 Przyjąłeś uchodźców z Ukrainy? Zgłoś to do GOPS!

2022-02-23 Szukamy opiekunów i kuratorów dla osób ubezwłasnowolnionych

2022-02-11 Ankieta dla mieszkańców Gminy Kościerzyna

2022-02-02 Informator zawierający dane teleadresowe podmiotów realizujących działania adresowane do osób stosujących przemoc w rodzinie

2022-01-31 GOPS poszukuje pracowników – specjalistyczne usługi opiekuńcze

2022-01-26 Dodatek osłonowy – ważne informacje

2022-01-26 Potrzebujesz wsparcia? Skorzystaj z programów realizowanych przez GOPS!

2022-01-21 Zmiany w obsłudze interesantów w GOPS

2022-01-21 Przewidywany harmonogram wypłat świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych  i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościerzynie

2022-01-12 Uwaga! Ograniczenia w bezpośredniej obsłudze mieszkańców w GOPS

2022-01-04 Dodatek osłonowy tylko na rok 2022

2022-01-04 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie zaprasza do współpracy PSYCHOLOGA

2021-12-09 Ograniczenia w bezpośredniej obsłudze mieszkańców w GOPS

2021-09-17 Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Ofiary przemocy nie muszą żyć pod jednym dachem z prześladowcą lub szukać schronienia poza własnym domem!

GOPS ogłasza nabór kandydatów na opiekuna prawnego

GOPS w Kościerzynie zaprasza do współpracy

Program korekcyjno-edukacyjny

Procedura zobowiązania osoby pijącej do leczenia odwykowego

Pudełko życia

Teleopieka dla seniorów i osób niepełnosprawnych

Więcej informacji:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
83-400 Kościerzyna
ul. Strzelecka 9,
budynek B 
tel. 58 686-65-57 lub 58 680-01-68
fax. i tel. do Świadczeń Rodzinnych 58 680-85-82
e-mail: gops@koscierzyna.pl 

Zapowiedzi

Wybory Sołtysa Rotembarku

W związku ze śmiercią Sołtysa Sołectwa Rotembark Wójt Gminy Kościerzyna zarządził wybory Sołtysa Sołectwa Rotembark. Datę wyborów Sołtysa wyznaczono na dzień 23 kwietnia 2023 r.

Więcej

Informacja ws. sprzedaży węgla

Działając na podstawie Art. 34 Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Gmina Kościerzyna informuje, że przystępuje do zakupu węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych i jego sprzedaży mieszkańcom, do dnia 31.12.2022 r.

Więcej