Zapowiedzi

Bieżące sprawy pomocy społecznej

2022-07-26 Pomóż Sam Sobie! Spróbuj, Bądź Odważny i Wytrwały!

2022-05-11 Nowy wzór wniosku – środki finansowe dla osób pomagającym obywatelom Ukrainy

2022-04-04 Dodatek osłonowy w Gminie Kościerzyna

2022-03-17 Środki finansowe dla osób pomagającym obywatelom Ukrainy

2022-03-01 Przyjąłeś uchodźców z Ukrainy? Zgłoś to do GOPS!

2022-02-23 Szukamy opiekunów i kuratorów dla osób ubezwłasnowolnionych

2022-02-11 Ankieta dla mieszkańców Gminy Kościerzyna

2022-02-02 Informator zawierający dane teleadresowe podmiotów realizujących działania adresowane do osób stosujących przemoc w rodzinie

2022-01-31 GOPS poszukuje pracowników – specjalistyczne usługi opiekuńcze

2022-01-26 Dodatek osłonowy – ważne informacje

2022-01-26 Potrzebujesz wsparcia? Skorzystaj z programów realizowanych przez GOPS!

2022-01-21 Zmiany w obsłudze interesantów w GOPS

2022-01-21 Przewidywany harmonogram wypłat świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych  i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościerzynie

2022-01-12 Uwaga! Ograniczenia w bezpośredniej obsłudze mieszkańców w GOPS

2022-01-04 Dodatek osłonowy tylko na rok 2022

2022-01-04 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie zaprasza do współpracy PSYCHOLOGA

2021-12-09 Ograniczenia w bezpośredniej obsłudze mieszkańców w GOPS

2021-09-17 Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Ofiary przemocy nie muszą żyć pod jednym dachem z prześladowcą lub szukać schronienia poza własnym domem!

GOPS ogłasza nabór kandydatów na opiekuna prawnego

GOPS w Kościerzynie zaprasza do współpracy

Program korekcyjno-edukacyjny

Procedura zobowiązania osoby pijącej do leczenia odwykowego

Pudełko życia

Teleopieka dla seniorów i osób niepełnosprawnych

Więcej informacji:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
83-400 Kościerzyna
ul. Strzelecka 9,
budynek B 
tel. 58 686-65-57 lub 58 680-01-68
fax. i tel. do Świadczeń Rodzinnych 58 680-85-82
e-mail: gops@koscierzyna.pl 

Zapowiedzi

Zapraszamy na Dni Seniora

Tradycyjnie z początkiem jesieni w gminie Kościerzyna odbędą się Dni Seniora. Wzorem ubiegłego roku zorganizowane zostaną w 9 miejscowościach, a wsparcia w przygotowaniach udzielą miejscowe szkoły. W programie spotkań zaplanowano: występ artystyczny przygotowany przez uczniów, rozmowy w miłej atmosferze, poczęstunek. Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez Radę Seniorów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wszystkie uroczystości zostaną wzbogacone o zabawę taneczną przy zespole muzycznym.

Więcej

Otwórz się na pomoc z gminą Kościerzyna

Gmina Kościerzyna jest partnerem Dziennika Bałtyckiego w projekcie edukacyjnym  pt. „Otwórz się na pomoc”. W związku z tym udostępniamy 2 filmy interaktywne w postaci gry, pozwalającej użytkownikom na podejmowanie decyzji wpływających na los głównego bohatera.

Więcej

Inwentaryzacja budynków w zakresie źródeł emisji oraz zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kościerzyna

Wójt Gminy Kościerzyna zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie przez właścicieli i zarządców obiektów budowlanych na terenie Gminy Kościerzyna ankiety dotyczącej budynku i indywidualnych źródeł ciepła oraz zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych lub zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie ich do Urzędu Gminy Kościerzyna w terminie do 30 czerwca 2023 r.

Więcej