Aktualności

Budowa drogi Łubiana-Grzybowo

W sierpniu 2021 roku Gmina Kościerzyna złożyła wniosek o dofinansowanie zadania „Budowa drogi gminnej Łubiana – Grzybowo” (w pierwszym naborze wniosków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych).

W październiku 2022 roku, po zakończeniu postępowania przetargowego, Gmina Kościerzyna uzyskała od Banku Gospodarstwa Krajowego promesę NR 01/2021/1581/PolskiLad na kwotę dofinansowania 4.750.000 zł, przy kosztach całkowitych wynoszących prawie 5,9 mln zł.

Zakresem zadania jest rozbudowa drogi gminnej na odcinku Łubiana – Grzybowo w Gminie Kościerzyna na odcinku ok 4,7 km.  Zaprojektowano drogę klasy dojazdowej (jezdnia o szerokości 5,0m).

Droga będzie stanowiła połączenie drogi krajowej nr 20 w Łubianie z drogą powiatową 2403G Kościerzyna – Wdzydze – Olpuch.

Termin realizacji: listopad 2022 r. – październik 2023 r.

Aktualności

Wykazanie do dzierżawy

Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2023 r. poz. 344 ze zm.) wykazuje do dzierżawy nieruchomości

Więcej

Méster Bëlnégò Czëtaniô 2023

W dniu 27 listopada w Szkole Podstawowej w Nowym Klinczu odbyły się gminne eliminacje konkursu czytania w języku kaszubskim Méster Bëlnégò Czëtaniô. Udział wzięło 48 uczniów ze szkół działających na terenie gminy Kościerzyna.

Więcej