Aktualności

Budowa drogi Łubiana-Grzybowo

W sierpniu 2021 roku Gmina Kościerzyna złożyła wniosek o dofinansowanie zadania „Budowa drogi gminnej Łubiana – Grzybowo” (w pierwszym naborze wniosków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych).

W październiku 2022 roku, po zakończeniu postępowania przetargowego, Gmina Kościerzyna uzyskała od Banku Gospodarstwa Krajowego promesę NR 01/2021/1581/PolskiLad na kwotę dofinansowania 4.750.000 zł, przy kosztach całkowitych wynoszących prawie 5,9 mln zł.

Zakresem zadania jest rozbudowa drogi gminnej na odcinku Łubiana – Grzybowo w Gminie Kościerzyna na odcinku ok 4,7 km.  Zaprojektowano drogę klasy dojazdowej (jezdnia o szerokości 5,0m).

Droga będzie stanowiła połączenie drogi krajowej nr 20 w Łubianie z drogą powiatową 2403G Kościerzyna – Wdzydze – Olpuch.

Termin realizacji: listopad 2022 r. – październik 2023 r.

Aktualności

Przedszkolaki w roli gminnych radnych

Urząd Gminy Kościerzyna odwiedzili dzisiaj przemili goście z Przedszkola nr 7 w Kościerzynie. Na chwilę dzieci zajęły miejsca gminnych radnych, a nad porządkiem obrad czuwali nowi przewodniczący. Obrady były wesołe, merytoryczne i zaowocowały nowymi pomysłami!

Więcej

Wyniki wyborów samorządowych

7 kwietnia 2024 r. odbyły się wybory samorządowe. Wybieraliśmy Wójta, Radnych Gminy Kościerzyna, Radnych Powiatu Kościerskiego i Radnych Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Więcej