Projekty

Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim

Gmina Kościerzyna otrzymała dofinansowanie w wysokości 10.231.377,50 PLN z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację inwestycji pn.: „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim”.

1. Informacje podstawowe:

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Mobilność Działanie 9.1. Transport miejski Poddziałanie 9.1.2. Transport miejski.

Lider Projektu: Gmina Miejska Kościerzyna

Partner Projektu: Gmina Kościerzyna

Okres realizacji projektu: 03.04.2017 – 30.06.2020

Obszar realizacji projektu: teren Miasta Kościerzyna i Gminy Kościerzyna

2. Cel projektu

Głównym celem projektu jest poprawa systemu transportowego Kościerzyny poprzez utworzenie węzła komunikacyjnego integrującego transport indywidualny (rower, samochód) i zbiorowy (autobus, kolej). Rozwój systemu transportowego poprzez utworzenie węzła komunikacyjnego w Kościerzynie zdecydowanie poprawi jakość systemu transportowego regionu. Inwestycja wpłynie na usprawnienie połączeń, zapewni efektywne skomunikowanie Kościerzyny z pozostałą częścią województwa pomorskiego, co pozwoli na zwiększenie płynności i przyspieszenie ruchu, likwidując tym samym problem zatorów drogowych. Wszystkie czynniki opisane powyżej przyczynią się w dłuższym okresie czasu do osiągnięcia celu nadrzędnego, jakim jest poprawa spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego w województwie pomorskim. Dodatkowo realizacja inwestycji przyczyni się do redukcji emisji CO2.

3. Zakres projektu

Projekt realizowany będzie w czterech etapach:

Etap I – konserwacja, rewaloryzacja i adaptacja zabytkowych obiektów Zespołu Dworca Kolejowego w Kościerzynie obejmuje działania w:

– budynku dworca PKP,

– budynku magazynowym – przystającym do ścian budynku dworca PKP,

– budynku toalet.

W budynku zlokalizowane będą funkcje kulturalne, muzealne, wystawiennicze, edukacyjne, usługowe (część restauracyjna) oraz funkcje komunikacyjne (kasa biletowa PKP i poczekalnia dla pasażerów). Zakres prac obejmuje m.in.: remont ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, posadzek, stropów, wymianę i wykonanie odpowiednich instalacji.

Etap II – zagospodarowanie terenu węzła integracyjnego obejmuje:

– budowę parkingu typu Park&Ride dla samochodów osobowych (w tym dla pojazdów osób niepełnosprawnych), motocykli i rowerów oraz przystanków autobusowych;

– budowę podziemnego przejścia dla pieszych pod torami kolejowymi umożliwiającego dojście do peronów oraz komunikację pieszą do Skansenu Muzeum Kolejnictwa oraz południowo-wschodniego obszaru miasta z centrum Kościerzyny.

Etap III – budowa linii transportu rowerowego na odcinkach: Kościerzyna – Skorzewo, Kościerzyna – Sarnowy, Kościerzyna – Dobrogoszcz oraz Kościerzyna – Wielki Klincz o łącznej długość około 15,230 km.

Etap IV – zakup taboru autobusowego.

W ramach projektu przewiduje się również realizację tzw. instrumentu elastyczności – kampanii informacyjno-promocyjnej promującej transport zbiorowy i niezmotoryzowany.

4. Efekty projektu

Produktami projektu będą:

– 1 wybudowany zintegrowany węzeł przesiadkowy

– 1 wybudowany parking typu Park&Ride

– 10 zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej

– 15,23 km wybudowanych linii transportu rowerowego

Bezpośrednim rezultatem projektu będzie:

– 285.435 pasażerów publicznego transportu zbiorowego korzystających rocznie z infrastruktury/taboru objętych wsparciem

5. Montaż finansowy projektu

Całkowita wartość realizacji zadania: 36.608.826,16 zł

Wartość kwalifikowana zadania: 30.903.585,66 zł

Wartość niekwalifikowana zadania: 5.705.240,50 zł

Całkowita wartość realizacji zakresu Miasta Kościerzyna: 26.377.448,66 zł

Całkowita wartość realizacji zakresu Gminy Kościerzyna: 10.231.377,50

Dofinansowanie do całości realizacji: 26.268.047,81 zł

Dofinansowanie do zakresu Miasta: 18.079.994,82 zł

Dofinansowanie do zakresu Gminy: 8.188.052,99 zł

Aktualności

Bezpłatna nauka pływania – zapraszamy do Dobrogoszcza

Chcesz nauczyć się pływać? Chcesz udoskonalić technikę pływacką? Serdecznie zapraszamy na darmowe zajęcia! Ratownicy z kościerskiego WOPR czekają na wszystkich chętnych w dniach 29 lipca – 2 sierpnia na kąpielisku gminnym nad Jeziorem Dobrogoszcz, w godzinach od 10.00 do 12.00.

Więcej