Aktualności

na zdjęciu uczestnicy warsztatów

Budowaliśmy domki dla dzikich zapylaczy w Juszkach

W sobotę 20 sierpnia na placu sołeckim w Juszkach odbyły się warsztaty z budowania tzw. hoteli dla owadów. Do samego końca drżeliśmy o dobrą pogodę. Zależało nam na zajęciach plenerowych, ale jaka byłaby to przyjemność, gdyby była ulewa? Decyzja o organizacji warsztatów na placu zapadła dosłownie na 10 minut przed wyznaczoną godziną startu. I była to bardzo dobra decyzja!

Warsztaty poprowadziła niezawodna Grażyna Sadowska z Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Zapewniła też nam część niezbędnego materiału, m.in. słomę i siano. Deseczki na budowę domków przygotował sołtys Juszek – Karol Wysiecki, a także glinę (przywiezioną specjalnie aż z Przytarni), pokruszoną cegłę, okrąglaki, szyszki sosnowe i trzcinę. Tę ostatnią dostarczyła także pani Dorota Neubauer-Koziczkowka. Przygotowaliśmy też niezbędne narzędzia, choć warto podkreślić, że część uczestników przyszła z własnymi zestawami.

Zanim uczestnicy zabrali się ze prace ręczne, pani Grażyna szczegółowo wyjaśniła, z czego wynika potrzeba zapewnienia dzikim zapylaczom domków, jaka powinna być prawidłowa budowa domku, z jakich materiałów, gdzie je ostatecznie usytuować tak, aby spełniały swe zadanie. Wykład był bardzo ciekawy, bardzo atrakcyjny, także przez używanie przez panią Grażynę bardzo ładnych pomocy dydaktycznych z Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Mogliśmy także zobaczyć, jak wyglądają domki, które można nabyć w sklepach, a także dowiedzieliśmy się, dlaczego to zły pomysł, żeby wydawać pieniądze na ich zakup.

Po tym wprowadzeniu wszyscy zabrali się szybko do pracy. Przez dłuższy czas słychać było tylko wkrętarki i młotki. Najmłodsi korzystali z kocyka i zapoznawali się z owadami naszych okolic. Można też było popróbować różnych rodzajów miodu: wielokwiatowego, spadziowego, lipowego i gryczanego. Pani Grażyna zachęcała też zebranych do zakładania we własnych ogrodach tzw. kwietnych łąk, aby nasi przyjaciele z nowych domków mieli gdzie latać w poszukiwaniu pożywienia.

Jesteśmy dumni, że w sobotnie popołudnie powstały w Juszkach tak piękne i pożyteczne konstrukcje. Zwiększyła się też nasza wiedza o owadach zapylających, jak bardzo są pożyteczne i jakie grożą im niebezpieczeństwa. W trakcie warsztatów można było się posilić, a na koniec było ognisko i pieczenie kiełbasek. Wszyscy uczestnicy otrzymali za swoją pracę nagrody nawiązujące do charakteru zajęć.

Zorganizowanie zajęć było możliwe dzięki dofinansowaniu przedsięwzięcia ze środków budżetowych Gminy Kościerzyna. Dziękujemy bardzo pani Grażynie Sadowskiej z Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego za kolejne niezwykle udane spotkanie oraz wszystkim uczestnikom za przybycie i zaangażowanie. Niech żałują ci, którzy nie przyszli…

Tekst i zdjęcia: Izolda Wysiecka

Aktualności

Wójt otrzymał wotum zaufania i absolutorium

7 czerwca odbyła się absolutoryjna sesja Rady Gminy Kościerzyna, podczas której radni pozytywnie ocenili działalność wójta w 2022 roku, udzielając Grzegorzowi Piechowskiemu wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

Więcej

Rotembark ma nowego sołtysa

Środowa sesja absolutoryjna Rady Gminy Kościerzyna rozpoczęła się od powitania nowej sołtys sołectwa Rotembark. Środowa sesja absolutoryjna Rady Gminy Kościerzyna rozpoczęła się od powitania nowej sołtys sołectwa Rotembark. Funkcję tę objęła Pani Ludwika Szwichtenberg.

Więcej

Pożyczka inwestycyjna dla mikro i małych przedsiębiorstw

Informujemy przedsiębiorców o możliwości uzyskania pożyczki na inwestycje realizowane na terenie województwa pomorskiego, które będą związane z: poprawą potencjału konkurencyjnego; poprawą zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi; zwiększeniem produktywności; koniecznością dostosowania prowadzonej działalności do ograniczeń w utrzymywaniu kontaktów bezpośrednich.

Więcej