Aktualności

na zdjęciu uczestnicy warsztatów

Budowaliśmy domki dla dzikich zapylaczy w Juszkach

W sobotę 20 sierpnia na placu sołeckim w Juszkach odbyły się warsztaty z budowania tzw. hoteli dla owadów. Do samego końca drżeliśmy o dobrą pogodę. Zależało nam na zajęciach plenerowych, ale jaka byłaby to przyjemność, gdyby była ulewa? Decyzja o organizacji warsztatów na placu zapadła dosłownie na 10 minut przed wyznaczoną godziną startu. I była to bardzo dobra decyzja!

Warsztaty poprowadziła niezawodna Grażyna Sadowska z Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Zapewniła też nam część niezbędnego materiału, m.in. słomę i siano. Deseczki na budowę domków przygotował sołtys Juszek – Karol Wysiecki, a także glinę (przywiezioną specjalnie aż z Przytarni), pokruszoną cegłę, okrąglaki, szyszki sosnowe i trzcinę. Tę ostatnią dostarczyła także pani Dorota Neubauer-Koziczkowka. Przygotowaliśmy też niezbędne narzędzia, choć warto podkreślić, że część uczestników przyszła z własnymi zestawami.

Zanim uczestnicy zabrali się ze prace ręczne, pani Grażyna szczegółowo wyjaśniła, z czego wynika potrzeba zapewnienia dzikim zapylaczom domków, jaka powinna być prawidłowa budowa domku, z jakich materiałów, gdzie je ostatecznie usytuować tak, aby spełniały swe zadanie. Wykład był bardzo ciekawy, bardzo atrakcyjny, także przez używanie przez panią Grażynę bardzo ładnych pomocy dydaktycznych z Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Mogliśmy także zobaczyć, jak wyglądają domki, które można nabyć w sklepach, a także dowiedzieliśmy się, dlaczego to zły pomysł, żeby wydawać pieniądze na ich zakup.

Po tym wprowadzeniu wszyscy zabrali się szybko do pracy. Przez dłuższy czas słychać było tylko wkrętarki i młotki. Najmłodsi korzystali z kocyka i zapoznawali się z owadami naszych okolic. Można też było popróbować różnych rodzajów miodu: wielokwiatowego, spadziowego, lipowego i gryczanego. Pani Grażyna zachęcała też zebranych do zakładania we własnych ogrodach tzw. kwietnych łąk, aby nasi przyjaciele z nowych domków mieli gdzie latać w poszukiwaniu pożywienia.

Jesteśmy dumni, że w sobotnie popołudnie powstały w Juszkach tak piękne i pożyteczne konstrukcje. Zwiększyła się też nasza wiedza o owadach zapylających, jak bardzo są pożyteczne i jakie grożą im niebezpieczeństwa. W trakcie warsztatów można było się posilić, a na koniec było ognisko i pieczenie kiełbasek. Wszyscy uczestnicy otrzymali za swoją pracę nagrody nawiązujące do charakteru zajęć.

Zorganizowanie zajęć było możliwe dzięki dofinansowaniu przedsięwzięcia ze środków budżetowych Gminy Kościerzyna. Dziękujemy bardzo pani Grażynie Sadowskiej z Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego za kolejne niezwykle udane spotkanie oraz wszystkim uczestnikom za przybycie i zaangażowanie. Niech żałują ci, którzy nie przyszli…

Tekst i zdjęcia: Izolda Wysiecka

Aktualności

Wykazanie do dzierżawy

Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2021 r. poz. 1899) wykazuje do dzierżawy

Więcej

W Gminie Kościerzyna odbyły się Dni Seniora

Prawie 1000 seniorów wzięło udział w uroczystościach, które odbyły się w Gminie Kościerzyna. W tym roku w nowej formule, przy współpracy gminnych szkół podstawowych, zorganizowano 9 spotkań, na które zaproszono osoby 60+ ze wszystkich miejscowości naszej gminy.

Więcej

Trwają przygotowania do budowy mieszkań w Małym Klinczu

3 października 2022 roku w Kolbudach kolejny raz spotkali się przedstawiciele Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz 19 pomorskich samorządów wchodzących w skład Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN-Pomorze sp. z o.o. W posiedzeniu uczestniczył również Wójt Gminy Kościerzyna Grzegorz Piechowski.

Więcej