Aktualności

„Caritas” z Kalisk Kościerskich pomaga potrzebującym

W pierwszy weekend grudnia 2022 r. w sklepach Biedronki po raz kolejny stanęły specjalnie oznakowane wózki, do których ludzie dobrej woli mogli włożyć zakupioną chemię i żywność o długim terminie ważności. Koło „Caritas” działające w Szkole Podstawowej w Kaliskach podjęło się kolejny raz zbiórki produktów dla seniorów i potrzebujących w naszych sołectwach.

Dziękujemy zaangażowanym uczniom i nauczycielom wspierającym „Caritas” za pomoc w zbieraniu żywności oraz wszystkim ofiarodawcom. W tym roku wspólnymi siłami wsparliśmy 30 rodzin w 5 miejscowościach Gminy Kościerzyna. To, co mnie jako dyrektora buduje, to nieustający zapał i entuzjazm wolontariuszy czyniącym tyle dobra wobec potrzebujących.

Nadesłane: Tomasz Dargacz

Aktualności

Spotkanie z wiceministrem Funduszy i Polityki Regionalnej

Wójt gminy Kościerzyna Grzegorz Piechowski oraz wicewójt Grzegorz Świtała uczestniczyli w zorganizowanym w Starostwie Powiatowym spotkaniu z wiceministrem Funduszy i Polityki Regionalnej – Marcinem Horałą. Wizyta w powiecie kościerskim miała na celu podsumowanie inwestycji realizowanych dzięki współpracy między samorządami, przy wsparciu z programów rządowych.

Więcej

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Uwaga Rolnicy, Wójt Gminy Kościerzyna informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami, współposiadaczami lub dzierżawcami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Kościerzyna, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Więcej