Aktualności

Ćwiczenia OSP „Szarlota 2021”

11 września 2021 roku na godz. 9.00 Gminny Komendant OSP Piotr Jankowski zwołał wszystkie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Kościerzyna na ćwiczenia strażackie pod kryptonimem „Szarlota 2021”.

Zbiórka miała miejsce na parkingu Zakładu Komunalnego w Starym Nadleśnictwie, podczas której druhowie zostali przywitani przez Prezesa Zarządu Gminnego OSP Grzegorza Piechowskiego. W trakcie zbiórki przeprowadzono odprawę ćwiczebną, której dokonał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Tomasz Klinkosz.

Komendant mianował na dowódcę ćwiczeń kpt. Jacka Szyszkę z PSP. Dowódca zobrazował szczegóły planu i założenia akcji. Po zbiórce cały tabor składający się z 15 samochodów bojowych udał się w rejon Pomnika Leśnika w Szarlocie, gdzie została zbudowana linia z ponad 100 odcinków węży, zakładająca ugaszenie pożaru lasu w okolicach Lizaków. Pobór wody był czerpany z jeziora Osuszyno przez motopompy do samochodów posiadających zbiorniki z autopompami. Tłoczona woda na odcinku ponad 2 kilometrów była finalnie wylewana prądownicami na zakładany pożar lasu. Cała akcja trwała ponad 3,5 godziny, a uczestniczyło w niej około 90 druhów OSP.

Ćwiczenia pokazały, że jeśli dostęp do wody jest ograniczony, szybciej, efektywniej i ekonomiczniej można gasić pożar lasu budując linię gaśniczą, aniżeli dowożąc wodę samochodami do samego ogniska, niszcząc i tarasując przy tym drogi leśne. W tym roku w Gołuniu miał miejsce pożar lasu na dosyć dużą skalę, którego ugaszenie przysporzyło sporo trudności strażakom. Obecne ćwiczenia odpowiedziały na pytanie w jaki sposób reagować skuteczniej.

Nasze jednostki OSP zdały egzamin na szóstkę, udowadniając, że są w stanie poradzić sobie nawet ze skomplikowaną akcją gaśniczą. Mając dobrze przećwiczonych i przeszkolonych druhów mieszkańcy Gminy Kościerzyna mogą czuć się bezpiecznie. Na takich strażaków zawsze można liczyć.

Podsumowanie ćwiczeń i odprawa po ćwiczebna odbyły się przy wspólnej kawie i herbacie z wojskową grochówką i pieczonymi kiełbaskami. Wójt Gminy Kościerzyna Grzegorz Piechowski podziękował wszystkim druhom OSP Gminy Kościerzyna oraz strażakom z PSP w Kościerzynie za wkład, jaki wnieśli podczas ćwiczeń. Wójt zapewnił, że jeszcze w tym roku zostanie przekazany sprzęt i umundurowanie strażackie dla jednostek OSP, którego zakup będzie kosztował 113.500 zł. Pierwotnie sprzęt i umundurowanie miały być przekazane na obecnych ćwiczeniach, lecz ich pozyskanie było niemożliwe. Jest to związane z dużym popytem i brakiem dostępności w magazynach.

Na zdjęciach: ćwiczenia OSP w Szarlocie

Aktualności

Ważny komunikat dotyczący zmian od 1 stycznia 2024 roku w przyznawaniu świadczenia pielęgnacyjnego oraz świadczenia wspierającego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie w imieniu Wójta Gminy Kościerzyna działając na podstawie z art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429) informuje o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.

Więcej